Kurs for prosjektingeniører i bruk av IMT-programvare

Formålet med Fire Eater College kurs for prosjektingeniører er å gi trening i bruk av IMT-programvare, samt gi en forståelse av de generelle retningslinjene som gjelder i arbeid med Fire Eaters Inergen brannsikringsløsninger.

Målgruppe for opplæringen

Prosjektingeniører, produktsjefer og teknisk salgspersonell.

Kurs for prosjektingeniører

Kurset består av e-læringsmoduler i form av et 3 x 2-timers virtuelt kurs som gir inngående kunnskap om de ulike slukkemidlene på markedet med spesielt fokus på Inergen®. Du får en omfattende innføring i Fire Eaters komponenter, f.eks. Fire Eaters Control Inert-system (Ci-system), frittstående system, ventiler og aktiveringsmuligheter. Introduksjonen inkluderer grunnleggende systemgjennomgang innenfor produktutvalget til Fire Eater, samt en gjennomgang av gjeldende regler som kan påvirke hvordan anlegg skal utformes og administreres. Hoveddelen av kurset konsentrerer seg om Inergen Management Tool (IMT-programvare). Vi starter med en grunnleggende introduksjon til IMT-programvaren og jobber oss gjennom den. Dette legger opp til en detaljert forståelse av designprinsippene som brukes når du skal designe, konstruere og jobbe med Fire Eater brannsikringssystemer.

Ferdigheter tilegnet fra kurset

Etter fullført kurs skal du kunne designe et Fire Eater Inergen-system. Dette vil typisk innebære arbeid med ulike designaspekter: prosjektering av rør, beregning av trykkforhold og rørdimensjoner for frittstående og flersonesystemer, og sette opp komponentliste for utarbeidelse av anbud.

Vilkår

Prosjektingeniørkurset er teoretisk, og du må ha med egen bærbar PC. Du må ha administratortilgang til for å kunne installere IMT-programvaren. For å gi et best mulig treningsmiljø, gjennomfører vi kurs i små team på 4-6 personer om gangen. Den teoretiske web baserte delen av kurset er på
engelsk, så du må kunne snakke og skrive engelsk rimelig godt. Kurset avsluttes med en bestått eksamen som gir deg et sertifikat, som er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. Fornyelse skjer i form av et digitalt kurs som sikrer oppgradering av all nødvendig kompetanse.

Meld deg på: Fire Eater College for prosjektingeniører

    Telefonnummer

    * Vi behandler dataene dine internt og deler dem ikke med tredjeparter. Du kan når som helst be om å få dataene dine slettet. Se retningslinjene våre for personvern og informasjonskapsler i menyen under «Om HH Fire Eater»