Brandsikring af fryselager

Undgå brand- og følgeskader med Inergen

Produkter, der bliver opbevaret i et fryselager, har ofte en stor værdi og er underlagt strenge myndighedskrav i forhold til opbevaring og senere brug. De skrappe krav til nedetid gør det endnu vigtigere at vælge den rigtige metode til brandsikring, da der er store summer på spil. Hvis uheldet er ude, så gælder det om at have en brandsikringsløsning, der hurtigt kan detektere branden og slukke den uden at forvolde skade på materiel, mennesker og produkter. For opstår der en brand i eller omkring et fryselager, kan den hurtigt udvikle sig og medføre omfattende skader på rekordtid med store økonomiske konsekvenser til følge. Samtidig kan det betyde nedetid i produktionen og et stort oprydningsarbejde efter brandslukning med eksempelvis skum og vand. Det tager hurtigt noget tid, før alting fungerer normalt igen.

Inergen giver dig tryghed og sikrer en effektiv slukning – uden følgeskader, hvis der opstår en brand.

5 gode grunde til at brandsikre med Inergen

 • Hurtig detektering af en brand.

 • Inergen fungerer effektivt selv ved lave frosttemperaturer.

 • Inergen kan optimere udnyttelsen af frostrummet optimalt i højden.

 • Ingen følgeskader på inventar og gods – hurtig genoptagelse af driften.

 • En personsikker løsning – vurderet af Arbejdstilsynet og Rigshospitalet.

Benyt Inergen og undgå udgifter til rensning og følgeskader

Brandsikring af fryselager med f.eks. medicin eller fødevarer stiller særlige krav til den valgte slukningsmetode. Et Inergen-anlæg er en meget sikker og effektiv løsning, der slukker en brand typisk på max. 40 sekunder og forhindrer senere genantændelse.

Inergen fungerer effektivt selv ved lave frosttemperaturer, hvor andre slukningsmidler ikke egner sig. Der er ofte en meget tør atmosfære i frosthuse med øget risiko for statisk elektricitet. Frosthuse er ofte isoleret indvendigt med et skummateriale, som kan være særdeles brandbart. Frosthuse er dyre i drift. Med et Inergen-anlæg i frosthuse, kan man optimere udnyttelsen af rummet optimalt i højden, fordi der ikke er samme afstandskrav til dyser som f.eks. for sprinklerdyser. Derved lavere driftsomkostninger.

Samtidig er Inergen sikker for både miljøet og mennesker, og dine kolleger, der opholder sig i lokalet, hvor Inergen bliver frigivet.

Kvalitet er omdrejningspunktet for alle komponenter i et Inergen-anlæg fra Fire Eater, og det har opnået alle de nødvendige godkendelser. Og som det eneste anlæg med inertgas er det designet til at gennemføre en test efter endt installation. Det giver tryghed.

Hvorfor bruge Inergen til brandslukning?

Typisk på kun 40 sekunder slukker det en brand.
Der er ingen senere genantændelse. Branden er helt slukket.
Ufarlig for mennesker, inventar og gods.
Forhindrer enhver sekundær skade.

Sådan virker Inergen i forhold til et fryselager

Et Inergen-anlæg fra Fire Eater benytter fintfølende detektorer, som reagerer automatisk på brand og frigiver Inergen via dyser.

Et Inergen-anlæg anvender 3D-slukning. Her bliver luftarten frigivet under tryk, hvilket gør, at den fordeler sig hurtigt overalt i rummet – også på svært tilgængelige steder. Det gør denne slukningsmetode yderst effektiv og velegnet til steder, hvor pladsen er trang, og der bliver opbevaret mange værdifulde produkter.

Fire Eater A/S Brandslukning

Hvilke løsninger skal du vælge til brandsikring af fryselager?

Fire Eater har udviklet specialløsninger, som gør det muligt at tilpasse løsningen til dine specifikke krav – også når det gælder fryselager. Et Inergen-anlæg giver mulighed for stor fleksibilitet, og du kan f.eks. placere flaskerne i et separat rum væk fra det lokale, som du gerne vil have sikret. Det er også muligt hurtigt og nemt at udvide løsningen til andre områder i din virksomhed.

Få uforpligtende rådgivning af specialister

Du kan helt uforpligtende få rådgivning og en gennemgang af dit behov for brandsikring.  Her kan du få vores bud på hvilken løsning, der vil være den rigtige for dig. Vi udarbejder også gerne et tilbud til dig.

Bliv kontaktet af en specialist i brandsikring

Udfyld kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  Se hvordan andre virksomheder har brandsikret med Inergen

  Inergen er en nem slukningsmetode i forhold til vand eller skum. Det vil være meget omkostningskrævende at rydde op efter fx skumslukning og formodentlig vil en stor del af produkterne skulle kasseres efterfølgende.

  Inergen FLEX

  Kontakt os allerede i dag – Ring tlf. 7022 2769

  Eller skriv til os

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.

  Hvordan slukker du

  bedst en brand?

  Det afhænger af mange ting - og du har flere muligheder.

  Få en oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige slukningsmetoder.