Kontakt Fire Eater

Fire-Eater kontakt

Adresse

Vølundsvej 17

3400 Hillerød

Danmark

Telefon og mail

Tel.: +45 7022 2769 Uden +45 i Danmark

info@fire-eater.com

CVR-nr og bank

CVR-Nr.: 59538713

Bank: Jyske Bank

Swift Code: JY BA DK KK

Konto nr.: 5010-1071897 (DKK)

Kontakt Fire Eater om brandsikring med Inergen.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os med din forespørgsel.

Vi er klar til at hjælpe både kunder og partnere, når det gælder brandslukningsløsninger med Inergen. Valg af den rigtige brandslukningsløsning er en yderst vigtig beslutning, som vi meget gerne vil rådgive om, så du kan træffe din beslutning på et oplyst grundlag.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  Vi besvarer alle henvendelser

  At yde en kundeservice i høj kvalitet ligger os meget på sinde. Så uanset om du har behov for en dybdegående behovsafdækning eller et overslag på en konkret brandsikringsløsning med Inergen – eller noget helt tredje – så vender vi hurtigt tilbage til dig.

  Vores virksomhed er struktureret til at reagere hurtigt og fleksibelt på vores kunders behov. Vi har korte beslutningsprocesser og får beslutningerne udført hurtigt til gavn for vores kunder.

  Vi har alle afdelinger samlet under et tag. Det understøtter de korte beslutningsprocesser og den hurtig eksekvering. Vi har bl.a. udvikling, produktion, indkøb, projekt- og salgsafdeling i samme hus. Vores dygtige certificerede montører arbejder rundt i hele landet og sørger for korrekt installation af Inergen-anlæggene. Og hvis uheldet er ude og et Inergen-anlæg er aktiveret, så sørger vi lynhurtigt for at udskifte de brugte cylindere, så du kan føle dig tryg igen og beskytte dine værdier.

  Kontakt Fire Eater allerede i dag

  Vi er specialister, når det gælder brandslukning med Inergen. Vi står selv bag opfindelsen af produktet og har mange års erfaring på området. Så hos os kan du altid få en uforpligtende rådgivning i forhold til brandslukning med Inergen.

  Så kontakt os endelig – jo før jo bedre.

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.