Brandsikring af lagerbygninger

Brandsikring af lagerbygninger: Brandslukning med Inergen forhindrer brand- og følgeskader

Brandsikring af lagerbygninger er afgørende for at undgå omfattende ødelæggelser på det opmagasinerede gods. I tilfælde af brand går produktionen i stå, og der opstår nedetid. Det kan hurtigt blive en dyr affære – både fra selve brandskaderne, men også fra de sekundære skader eksempelvis fra skum eller slukningsvand.

Med Inergen får du en brandslukningsløsning, der optimerer din lagerkapacitet og slukker branden lynhurtigt og effektivt – uden følgeskader.

5 gode grunde til at benytte Inergens brandsikring af lagerbygninger

 • En tidlig registrering af brand.

 • Effektiv 3D-slukning – med minimal risiko for genantændelse.

 • Personsikkert at opholde sig på lageret, når anlægget er aktivt.

 • Ingen følgeskader på gods og andet materiel – hurtig genoptagelse af driften.

 • Optimal udnyttelse af reolplads og lagerhøjde – ingen afstandskrav mellem dyser og gods.

Udforsk vores Vidensforum

Her finder du svar på, hvorfor Inergen er brandslukningsteknologien, der sikre en grønnere fremtid.

Fortsæt driften på lageret 10 minutter efter branden er slukket

En brandsikringsløsning til lagerbygninger skal både kunne forebygge brandskader men også sikre, at der ikke er følgeskader, som eksempelvis fra slukningsvand eller skum.

Inergen består af 100% naturlige luftarter, som forefindes i atmosfæren. Derfor efterlader den ingen følgeskader på gods og materiel – og kræver ingen former for oprydning i modsætning til traditionelle løsninger med vand og skum. Det betyder, at du kan fortsætte driften på lageret, umiddelbart efter et Inergen-anlæg har været aktiveret. Og vigtigst af alt, så er det sikkert for medarbejderne at opholde sig på lageret, når Inergen frigives i rummet.

Hvorfor bruge Inergen til brandsikring af lagerbygninger?

Vil du vide mere
om Inergen?

Besøg vores Knowledge Forum

Sådan virker Inergens brandsikring af lagerbygninger

Et Fire Eater Inergen-anlæg anvender fintfølende detektorer, som reagerer helt automatisk på brand. Anlægget frigiver Inergen via dyser, der er placeret typisk i loftet. Det giver den fordel, at du kan udnytte kapaciteten i højden, da der ingen krav er til afstanden til dyserne over hylderne.

Inergen-anlægget anvender en 3D-slukning. Det betyder, at den luftart, der bliver frigivet under tryk, fordeler sig overalt på selve lageret – det vil sige under reoler, på hylder, bagved og inden i skabe, i el-tavler og selv i skraldespande – ja selv højlagre til en vis højde kan sikres fra loftet. Og der er ikke behov for rør til at dække de enkelte hylder. Efter installationen af Inergen-anlægget kan du godt flytte rundt på hylderækker og gange. Inergen-dyserne skal ikke sidde lige over reolerne. Det gør denne slukningsmetode ekstrem effektiv og særligt velegnet til lagerbygninger.

Fire Eater A/S Brandslukning

Hvilke løsninger skal du vælge til brandsikring af lagerbygninger?

Fire Eater har udviklet en række specialløsninger, som gør det muligt at tilpasse og sammensætte løsningen til dine specifikke krav. Inergen-anlægget tilbyder stor fleksibilitet, og du kan f.eks. placere flaskerne uden for selve lagerhallen i et separat rum.

Vi analyserer dit behov, bygningen og lagerets størrelse mv. og når vi har den information, kommer vi med et forslag på den brandsikringsløsning, der bedst matcher dine behov. Vi dimensionerer alle anlæg til det specifikke lagerrum eller bygning, således der opnås den mest effektive brandsikring af lagerbygninger.

Uforpligtende specialis-rådgivning

Få uforpligtende rådgivning af specialister

Du kan helt uforpligtende få en gennemgang af dit behov for brandsikring og rådgivning om, hvilken løsning der vil være den rigtige for dig. Vi udarbejder også gerne et tilbud til dig.

Bliv kontaktet af en specialist i brandsikring

Udfyld kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Vil du vide mere
om Inergen?

Uanset om du har brug for rådgivning eller en grundig gennemgang af dine brandsikringsbehov, er vores team klar til at guide dig hele vejen. Vi kan besvare alle dine spørgsmål og yde den support, du har brug for.

Du skal blot udfylde kontaktformularen, så kontakter vi dig med det samme. Din brandsikkerhed er vores topprioritet.

Skriv til os.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  * Vi behandler dine data med respekt og videregiver dem ikke til tredjeparter. Du kan til enhver tid anmode om at dine data slettes. Se vores privatlivs- og cookiepolitik i menuen under “Om Fire Eater”

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.

  Hvordan slukker du

  bedst en brand?

  Det afhænger af mange ting - og du har flere muligheder.

  Få en oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige slukningsmetoder.