Rådgivere og forsikringsselskaber

Effektiv og personsikker brandsikring af erhvervskunder

Som forsikringsselskab er det vigtigt at kunne rådgive kunderne, så de gør mest muligt for at forebygge og undgå brand i deres virksomhed. Den rigtige brandsikringsløsning kan måske endda medføre en lavere præmie, hvis risikoen for brand er minimal.

Inergen® – et effektivt automatisk rumslukningsanlæg

Flere og flere virksomheder og forsikringsselskaber har fået øjnene op for brugen af et Inergen-anlæg. Det er et automatisk rumslukningsanlæg, som frigiver en luftart, der er specielt udviklet til brandbeskyttelse af inventar og bygninger. Luftarten reducerer iltprocenten i rummet til under ca. 15 % og slukker på den måde branden hurtigt og effektivt. Og det gode er, at det er personsikkert at opholde sig i et rum, hvor et Inergen-anlæg er aktiveret.

Inergen-brandsikringsløsningen bliver oftest brugt til at beskytte mod brand i lukkede rum, men kan også med fordel beskytte f.eks. lagerrobotter.

5 gode grunde til at virksomheder skal vælge Inergen

 • Udløses automatisk og slukker en brand på under 40 sekunder.

 • Efterlader ingen følgeskader på bygninger, inventar og gods.

 • Forhindrer genantændelse og kan trænge ind i skjulte hulrum, hvor ilden ofte breder sig.

 • Sikkert for mennesker – består af 100 % naturlige luftarter, som er i atmosfæren.

 • Ingen tab af omsætning – driften kan genoptages med det samme.

Brandsikring af virksomheder – uden brug af vand og kemikalier

Et Inergen-anlæg slukker en brand helt uden brug af vand og kemikalier. Når en detektor registrerer en brand, frigives Inergen via en række opsatte dyser og iltniveauet i rummet bliver sænket nok til at slukke en brand. En læge har vurderet, at det er personsikkert at opholde sig i et rum, hvor et Inergen-anlæg er aktiveret.

En stor fordel er også, at der ikke er nogen former for oprydning efter, at et anlæg har været aktiveret. Er der benyttet vand eller skum til en brandslukning, efterlader det ofte et stort oprydningsarbejde, som tager tid i forhold til at få virksomheden funktionsklar igen. Det koster arbejdstid og penge. For ikke at tale om det inventar og gods, der kan være ødelagt og som derfor skal kasseres.

Bæredygtig løsning uskadelig for vores miljø

Inergen består af luftarter, som er i atmosfæren (nitrogen, argon og lidt CO2). Det gør denne løsning helt uskadeligt for miljøet.

Kom til inspirationsmøde og oplev en live-demonstration

Vi afholder løbende inspirationsmøder, hvor I får et indgående kendskab til brandsikring med Inergen og hvad det har af betydning for materiel, bygninger og personer, hvis det bliver aktiveret.

På mødet får I også præsenteret nyheder og cases, som er relevante i forhold til at holde sig opdateret om udvikling og muligheder for den bedste brandsikring.

Undervejs i mødet får I også mulighed for på egen krop at opleve en fuld-skala-demonstration med Inergen. Det kan vi gøre, fordi det er personsikkert at opholde sig i et rum, hvor et anlæg bliver aktiveret.

Mødet tager ca. 2 timer.

 

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  Det siger andre om brugen af Inergen som brandslukning

  Alle ved, at den mest effektive måde at slukke en brand på, er ved at fjerne ilt. I det her tilfælde, er det ovenikøbet lavet så smart, at mennesker stadig kan opholde sig i lokalerne, mens anlægget er aktiveret

  Inergen brandsikring lager

  Kontakt os allerede i dag – Ring tlf. 7022 2769

  Eller skriv til os

  © Copyright - Fire Eater

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.