Brandsikring af datacenter

Undgå ødelæggelser ved en brand med et Inergen-anlæg

Overophedede servere eller en kortslutning i en strømforsyning er ofte den primære årsag til brand i et datacenter.

Det medfører nedetid, tab af værdifulde data og kan få skæbnesvangre konsekvenser for de virksomheder, som får hosted deres data – og for dig, der er ansvarlig for sikkerheden i datacentret.

 Hør Martin Andersen, Site Manager hos Fuzion Data Center, fortælle hvorfor de har valgt Inergen.

Inergen håndterer datacentrets værste mareridt

Konkurrencen i dag blandt datacentre er stor, og nedetid er ethvert datacenters værste mareridt.

I dag, hvor de fleste virksomheder er afhængige af at være online hele tiden, har nedetid store konsekvenser. Medarbejderne kan ikke udføre deres arbejde, kunder kan ikke blive betjent. Det koster hurtigt på renomméet og omsætningen, hvis ikke der hurtigt bliver skabt forbindelse igen til serverne og virksomhedens data.

Risikoen for brand kan minimeres. Vælger du et brandslukningsanlæg med Inergen, så undgår du nætter, hvor du ligger søvnløs.

5 gode grunde til at brandsikre med Inergen

 • Automatisk rumslukningsanlæg – en sikker løsning med stor pålidelighed.

 • Ingen beskadigelse af dyre servere, data og serverracks.

 • Ingen personskade – selvom der er personer i datacentret under aktivering af Inergen-anlægget.

 • Bæredygtig og miljøvenlig brandsikring – helt uskadelig for miljøet. Inergen er 100% bæredygtig og består af naturligt forekommende luftarter.

 • Ingen tab af omdømme og omsætning på grund af nedetid.

Udforsk vores Knowledge Forum

Her finder du svar på, hvorfor Inergen er brandslukningsteknologien, der sikre en grønnere fremtid.

Et utal af datacentre over hele verden benytter Inergen

En tilgængelighed 24/7 er, hvad vi alle uden undtagelse forventer af vores IT-systemer i dag. Det gør datacentre særlige følsomme overfor nedetid. Vi kan ikke arbejde, hvis vi ikke kan få adgang til vores data og servere. Derfor er det særlig vigtigt at beskytte datacentre mod brand. En brand i et datacenter kan resultere i enorme økonomiske og materielle tab – og værst af alt, skade på mennesker.

Med den rigtige brandslukningsløsning kan du beskytte dit datacenter mod brand og nedetid.

Brandsikring med Inergen er velegnet til brug i datacentre. Et utal af datacentre over hele verden benytter med stor tilfredshed Inergen fra Fire Eater.

Hvorfor bruge Inergen til brandslukning?

Vil du vide mere
om Inergen?

Besøg vores Knowledge Forum

Sådan virker Inergen i et datacenter

Inergen-anlæg reagerer hurtigt og automatisk på ild, der måtte opstå i et datacenter. Så snart en brand er registreret f.eks. via et aspirationsanlæg, spreder Inergen sig hurtigt og effektivt ud i rummet og reducerer iltniveauet og slukker ilden. Selvom iltniveauet er reduceret, er det sikkert for personer at opholde sig i lokalet.

Brandsikring uden kemikalier Fire Eater. Sådan virker Inergen

Hvilke løsninger skal du vælge til brandsikring af et datacenter?

Vi skræddersyr løsningen til dit behov, og vi tilbyder specielle løsninger til datacentre, som i særlig grad beskytter data på serverne. En analyse af bygningen eller datarummets størrelse mv. kan afklare helt nøjagtigt, hvilken løsning der er bedst for dig. Alle anlæg bliver dimensioneret til det specifikke rum eller bygning, som skal beskyttes.

Få uforpligtende rådgivning af specialister

Du kan helt uforpligtende få en gennemgang af dit behov for brandsikring og rådgivning om, hvilken løsning der vil være den rigtige for dig. Vi udarbejder også gerne et tilbud til dig.

Bliv kontaktet af en specialist i brandsikring

Udfyld kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Vil du vide mere
om Inergen?

Uanset om du har brug for rådgivning eller en grundig gennemgang af dine brandsikringsbehov, er vores team klar til at guide dig hele vejen. Vi kan besvare alle dine spørgsmål og yde den support, du har brug for.

Du skal blot udfylde kontaktformularen, så kontakter vi dig med det samme. Din brandsikkerhed er vores topprioritet.

Get in touch.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  * Vi behandler dine data med respekt og videregiver dem ikke til tredjeparter. Du kan til enhver tid anmode om at dine data slettes. Se vores privatlivs- og cookiepolitik i menuen under “Om Fire Eater”
  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.

  Hvordan slukker du

  bedst en brand?

  Det afhænger af mange ting - og du har flere muligheder.

  Få en oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige slukningsmetoder.