Bliv partner

Vi vil gerne være jeres fortrukne partner af Inergen® brandsikringsløsninger

Sammen kan vi nå nye mål og udvikle vores fælles forretning

Strategisk partnerskab med Fire Eater

Vores mål er at udvikle nye strategiske partnerskaber over hele verden. Vælger du at blive vores partner, så kan du regne med vores fulde støtte og professionelle support. Vi hjælper dig med at udvikle din forretning og nå dine mål indenfor salg af brandsikringsløsninger med Inergen.

Fire Eater partner - Business Development Manager til internationalt salg

Vi tilbyder dig:

 • Et komplet produktsortiment inden for brandsikring med Inergen.

 • Dybtgående produkt- og salgstræning med certificering.

 • Adgang til IMT3 – vores unikke interne beregnings- og designsoftware.

 • Hurtige og pålidelige leveringstider.

 • Marketingstøtte til fx deltagelse på messer, live demonstration og kampagner.

 • En bred vifte af internationale godkendelser.

IMT3 – et stærkt kalkulationsværktøj til projektering af Inergen brandsikringsløsninger

Som partner har du adgang til vores specialiserede softwareprogram Inergen Management Tool (IMT). Værktøjet giver dig mulighed for at beregne priser samt generere komplette komponentlister og dokumentation. Med dette værktøj kan du foretage præcise flow- og rørberegninger.

Se videoen om IMT3 – den giver dig overblik over dine muligheder.

IMT3 sikrer dig:

Effektive beregninger, design og dokumentation

Hurtige og præcise tilbud

Minimering af risikoen for fejl

Nem brug i dagligdagen

Officielle godkendelser

Som førende leverandør af brandslukningssystemer har vi sikret os de nødvendige godkendelser. Det er vores dokumentation for, at vores løsninger overholder gældende standarder og lovgivning.

Se den komplette liste over vores mange godkendelser og certificeringer HER

 

Flere partner fordele med Fire Eater:

 • Henvisning til dig som partner på Fire Eaters hjemmeside.

 • Henvisning til partnere i lokalt markedsføringsmateriale.

 • Henvisning til partner med relevante kundeemner og projekter.

Fire Eater hjælper vores partnere i dagligdagen

Vælger du at blive partner kan du regner med vores support i dagligdagen.  Har du udfordringer, kan du altid kontakte os både når det gælder presale og design, salg, implementering og aftersale. Vi er altid klar til at hjælpe dig med at få salget i hus.

Fire Eater stræber efter at gøre al relevant information og dokumentation let tilgængelig for vores partnere.

Derfor giver vi vores partnere adgang til et dedikeret partnersite med masser af træningsmateriale, salgsværktøjer og effektive marketingaktiviteter.

På Fire Eaters partnersite – vil du som partner have adgang til:

 • Markedsføringsinspiration
 • Produktinformation og dokumentation
 • Support
 • Og nem adgang til vores e-læringsuddannelse

 

Stort potentiale med Inergen brandsikringsløsninger – mange anvendelsesområder

Inergen brandsikringsanlæg kan bl.a. anvendes her:

Datacentre, serverrum, batterier, robotter, lagre, fryselager, farligt gods, pharma, museum, fængsler, plejehjem, offshore og marine, sundhedsvæsen, arkiver m.fl.

 

Fire Eater Partner Inergen

Kontakt os for mere information

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.