Brandsikring af museer

Brandsikring af museer: Undgå følgeskader ved brandslukning med Inergen

Når der opstår brand på et museum, kan det være både dyrt og tidskrævende at udbedre skaderne og udstillingerne må lukkes i kortere eller længere perioder. I værste tilfælde går kulturhistorie og uerstattelige værdier tabt i flammerne.

Årsagerne til brand kan eksempelvis være gamle el-installationer eller kortslutning i belysningen. En brand kan også opstå i forbindelse med større eller mindre ombygninger, renoveringer eller andet bygningsarbejde.

Brandsikring af museer med Inergen giver optimal beskyttelse. Det er både effektivt, helt uden følgeskader og kan installeres diskret.

5 gode grunde til brandsikring af museer med Inergen

 • Tidlig detektering: Slukker typisk en brand på under 40 sekunder og kan trænge ind i skjulte hulrum, hvor ilden ofte breder sig

 • Efterlader ingen følgeskader på bygninger, inventar og værdigenstande

 • Hurtig genåbning for besøgende

 • Skjult installation af anlægget (flasker kan gemmes af vejen, dyser kan skjules i loftet), så oplevelsen for de besøgende ikke forstyrres

 • Uskadelig for mennesker – Inergen består af 100% naturlige luftarter

Beskyt dit museum mod brand og følgeskader

Den optimale beskyttelse af museer og kulturarve forudsætter en højeffektiv slukningsmetode. Det er dog mindst ligeså vigtigt at sikre sig, at der ikke opstår følgeskader på udstillinger og museumsgenstande efter en eventuel brandslukning.

Med brandsikring af museer med Inergen får du en løsning, der typisk slukker branden inden for bare 40 sekunder og forhindrer en genantændelse. Samtidig sparer du tid og penge på at udbedre skaderne fra eksempelvis slukningsvand. På den måde opnår du den bedst mulige beskyttelse af bygning, inventar og museumsgenstande.

Hvorfor bruge Inergen til brandslukning?

Det slukker branden hurtigt – typisk på kun 40 sekunder.
Ingen senere genantændelse. Det slukker branden helt.
Ufarligt for mennesker og udstyr.
Forhindrer sekundær skade.

Sådan virker brandsikring af museer med Inergen

Inergen slukker en brand helt uden vand og kemikalier. Når en detektor registrerer brand, frigives Inergen via en række dyser og iltniveauet i rummet sænkes nok til at slukke branden. Samtidig er det sikkert for mennesker at opholde sig i rummet.

Et Inergen-anlæg kan installeres med stor fleksibilitet og diskretion, så det ikke forstyrrer det æstetiske udtryk og oplevelsen for de besøgende. Dyser kan f.eks. placeres under møbler, i vægge eller loft og males over. Rørføringen kan ligeledes gemmes helt af vejen og flaskebanken kan placeret i et andet rum, end det der ønskes fremvist eller udstillet. Resultatet er den optimale brandsikring af museer.

 

Hvilke løsninger skal du vælge til brandsikring af et museum?

Fire Eater har udviklet en lang række specialprodukter, der gør vores anlæg særligt velegnede til museer. Brandsikringen kan foretages så diskret, at den hverken forstyrrer oplevelsen af udstillingen eller strider mod bygningens arkitektur. Alle anlæg tilpasses den enkelte bygning eller det specifikke rum.

Få uforpligtende rådgivning af specialister

Du kan helt uforpligtende få en gennemgang af dit behov for brandsikring og rådgivning om, hvilken løsning der vil være den rigtige for dig. Vi udarbejder også gerne et tilbud til dig.

Bliv kontaktet af en specialist i brandsikring

Udfyld kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  Se hvordan andre virksomheder har brandsikret med Inergen

  Takket være vores løsning, er brandsikring ikke noget, vi behøver at tænke på i det daglige. Det er en stor lettelse, når man har ansvaret for den utrolige kulturarv, som Storm P’s værker udgør, og for de værdifulde værker vi har til låns.

  Inergen FLEX

  Kontakt os allerede i dag – Ring tlf. 7022 2769

  Eller skriv til os

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.

  Hvordan slukker du

  bedst en brand?

  Det afhænger af mange ting - og du har flere muligheder.

  Få en oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige slukningsmetoder.