Sådan virker Inergen

Inergen® – også kaldet IG541 – består af naturligt forekommende luftarter, som er i atmosfæren (nitrogen 52 %, argon 40 % og kuldioxid 8 %). Det betyder, at der ingen påvirkning sker på miljøet, når et Inergen anlæg bliver aktiveret. Her er ingen brug af kemikalier. Drivhuseffekten er nul, og der er ingen påvirkning af ozonlaget.

Slukker ilden på typisk 40 sekunder
Opstår der en brand aktiveres Inergen-anlægget automatisk og slukker branden typisk indenfor 40 sekunder og forhindrer samtidig genantændelse.

Branden slukkes ved at Inergen sænker iltniveauet i det beskyttede område fra 20,9 % til mellem 12-15 %. Det lave iltniveau kvæler ilden, før den udvikler sig. Det betyder, at du undgår følgeskader på bygning, interiør, lager, data- og procesudstyr m.m. Det er helt unikt.

Det er helt uskadeligt for mennesker at opholde sig i et rum, hvor et Inergen-anlæg bliver aktiveret. Du vil måske opleve, at du trækker vejret lidt dybere, end du plejer at gøre. Det skyldes, at din hjerne gerne vil have den samme mængde ilt, som før anlægget blev aktiveret og iltniveauet sænket. Det sker helt automatisk.

Se videoen: Sådan virker Inergen

Installation af Inergen

Løsningen distribuerer Inergen via rørinstallationer til dyser placeret i det beskyttede område. Rør/dyser kan være installeret i loftet eller under hævede gulve eller skjult i vægge. Loft- og gulvinstallationen sikrer, at Inergen bliver fordelt jævnt ud i hele det beskyttede område. Det gælder også i svært tilgængelige områder såsom lukkede skaber og under borde.

Det betyder i praksis, at Inergen-flaskerne ikke nødvendigvis behøver at være placeret i samme rum, som det rum man vil brandsikre.

Få et skræddersyet tilbud. Skriv til os.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  © Copyright - Fire Eater

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.

  Hvordan slukker du

  bedst en brand?

  Det afhænger af mange ting - og du har flere muligheder.

  Få en oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige slukningsmetoder.