The Fire Eater College

Fire Eater College

Uddannelse med certificering

Hos Fire Eater prioriterer vi uddannelse af vores samarbejdspartnere højt. På vores uddannelsescenter ”Fire Eater College” har vi udviklet et trænings- og undervisningsforløb, som giver dig de bedste kvalifikationer for at få succes med at sælge Inergen®-anlæg fra Fire Eater.

Vi tilbyder to uddannelsesforløb:

Projektingeniører

Serviceteknikere

Uddannelsesforløbet for serviceteknikere

Undervisningen tager højde for, at både eksperter og mindre erfarne installatører opnår de rette kompetencer. Vi tager dig igennem alle de centrale dele af både en installation og en servicering af et Inergen-anlæg. Du vil efter kurset være i stand til hurtigt, nemt og sikkert at levere ydelsen til kunden. Vi har gjort dele af undervisningen digital, så du frit kan passe den ind i din hverdag.

Forløbet består af tre dele:

Et e-læringskursus, der guider dig gennem installationen trin for trin. Du kan tage kurset, præcis når det passer dig og vende tilbage til det efter behov.

Én dags hands-on træning, som afholdes enten hos dig eller hos Fire Eater.

En kuffert med alt det nødvendige installationsudstyr.

Du kan læse mere om kurset her

 

 

Uddannelsesforløbet for projektingeniører

Undervisningen er målrettet projektingeniører, projektledere og ansatte inden for teknisk salg. Efter kurset er du i stand til selv at designe en Inergen-løsning i IMT-softwaren. En løsning vil typisk omfatte arbejde med forskellige designkoncentrationer, design af rørføring, beregning af trykaflastning, og dimensionering af rør til stand-alone og multi-zone systemer samt generering af komponentlister til brug for selve tilbuddet. Vi har gjort undervisningen 100 % digital, så du frit kan passe den ind i din hverdag.

Forløbet består af to dele:

Et e-læringskursus, der gennemgår de forskellige komponenter, den grundlæggende teori omkring hardwaren i Fire Eater løsningen og regler, som har betydning for sammensætningen af løsningen. Du kan tage kurset præcis, når det passer dig og vende tilbage til det efter behov.

3 x 2 timers online træning i brugen af IMT-softwaren, som afholdes virtuelt over Teams eller et 1-dags kursus i mindre hold hos dig eller hos Fire Eater.

Du kan læse mere om kurset her

© Copyright - Fire Eater

Why Fire Eater?

Fight fire with Fire Eater

Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

How it works

How Inergen systems work in a data center

The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

Watch the video

Sustainability

From fireproof to future-proof

Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

Why Inergen?

Extinguish your risk

Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

Reasons for inergen fire protection in your data center

Quick and automated response time.
Rapid extinguish rate.
Proven and reliable technology.
No subsequent re-ignition.
Harmless to humans.
Automatic room shut-off system.
Zero damage to servers, data, and server racks.
Waterless system.
100% sustainable.
No clean up.
No downtime.