Derfor skal du vælge Inergen

Personsikker brandbeskyttelse af værdier og bygninger
– uden følgeskader fra vand og kemi

Uanset om du har brug for brandsikring af data, arkiv, lagerrum, lagerrobotter, batterier, bevaringsværdige bygninger, museer, fagligt gods, fryselager, produktion, maskinrum, plejehjem, olie og gas– både off- og onshore eller noget helt tredje, så kan en Inergen®-løsning give dig optimal beskyttelse af dine værdier og dit personale.

Inergen ingen skade materiel
Inergen ingen personskade
Inergen miljørigtig
Inergen økonomi
Inergen sikker

5 gode grunde til at vælge Inergen brandslukningsløsning

Fire Eater Inergen ingen skade materiel

1. Ingen beskadigelse af materiel

Inergen® slukker brand ved at sænke iltniveauet i det beskyttede område fra 20,9 % til mellem 12-15 %. Det lave iltniveau kvæler ilden, før den udvikler sig. Det betyder, at du undgår følgeskader på bygning, interiør, lager, data- og procesudstyr m.m. Det er helt unikt.

ingen personskade inergen

2. Ingen personskader

Det er helt uskadeligt for mennesker at opholde sig i et rum, hvor et Inergen-anlæg bliver aktiveret. Du vil måske opleve, at du trækker vejret lidt dybere, end du plejer at gøre. Det skyldes, at din hjerne gerne vil have den samme mængde ilt, som før anlægget blev aktiveret og iltniveauet sænket. Det sker helt automatisk og de fleste mærker slet ikke, at det sker.

Inergen miljørigtig

3. Bæredygtig løsning – uskadelig for miljøet

Inergen består af naturlige luftarter (nitrogen 52 %, argon 40 % og kuldioxid 8 %). Det betyder, at der ingen påvirkning sker på miljøet, når et anlæg bliver aktiveret. Her er ingen brug af kemikalier. Det gør, at drivhuseffekten er neutral uden nogen former for påvirkning af ozonlaget. Det kalder vi en bæredygtig løsning.

Økonomi Inergen

4. Ingen tab af omsætning

Opstår der en brand aktiveres Inergen-anlægget automatisk og slukker branden typisk indenfor 40 sekunder og forhindrer samtidig genantændelse. Vi anbefaler, at man lufter ud i det pågældende rum bagefter – og når det er klaret, kan du fortsætte, som om intet var hændt.

sikker Inergen

5. Verdens mest sikre løsning

Et Inergen-anlæg fra Fire Eater bliver testet i alle bevægelige dele efter endt installation. Specialudviklet måleudstyr gør det også muligt rutinemæssigt at teste komponenternes funktion, og dokumenterer anlæggets pålidelighed. Det er din tryghed for en brandslukningsløsning – der virker hver gang.

© Copyright - Fire Eater

Why Fire Eater?

Fight fire with Fire Eater

Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

How it works

How Inergen systems work in a data center

The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

Watch the video

Sustainability

From fireproof to future-proof

Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

Why Inergen?

Extinguish your risk

Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

Reasons for inergen fire protection in your data center

Quick and automated response time.
Rapid extinguish rate.
Proven and reliable technology.
No subsequent re-ignition.
Harmless to humans.
Automatic room shut-off system.
Zero damage to servers, data, and server racks.
Waterless system.
100% sustainable.
No clean up.
No downtime.

Hvordan slukker du

bedst en brand?

Det afhænger af mange ting - og du har flere muligheder.

Få en oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige slukningsmetoder.