Brandsikring i psykiatrien

Med Inergen som brandsikring undgår du kaos, hvis uheldet er ude

I psykiatrien er der en øget hyppighed af påsatte brande. Da der samtidig er vanskelige og ofte ressourcekrævende evakueringsforhold, og indtrængningsvejen for beredskabet kan være vanskelig, stiller det store krav til beredskabsplaner og evt. slukningsanlæg. Med et Inergen-anlæg kan der etableres et robust og effektivt slukningsanlæg, som sikrer, at brande ikke får lov til at udvikle sig med store udgifter og nedetid til følge.

Med Inergen får du en effektiv løsning, der gør det muligt at bevare roen og kontrollen over situationen.

5 gode grunde til at brandsikre med Inergen i psykriatrien

 • Tidlig registrering af brand – så du undgår en evakueringssituation.

 • Effektiv slukning – typisk på under 40 sekunder.

 • Sikkert for patienter og ansatte at opholde sig i lokalerne under aktivering af anlægget – Inergen består af 100% naturlige luftarter.

 • Ingen oprydning fra eksempelvis sprinklervand.

 • Hurtig tilbagevenden til normal drift.

Brandsikring der giver tryghed for både ansatte og patienter

Påsatte brande, brande i køkkener eller på stuerne. Der kan være mange årsager til, at en brand bryder ud. Brandsikring handler om at forebygge den værst tænkelige situation og at have en sikker slukningsstrategi og -metode, hvis uheldet er ude.

Et Inergen-anlæg slukker en brand både effektivt og sikkert, så du undgår, at der opstår situationer med kaos og evakuering. Slukningen foregår ved hjælp af naturlige luftarter, hvilket betyder, at det er sikkert for personer at opholde sig på afdelingen, mens anlægget er aktiveret. Samtidig undgår du oprydning fra vand og skum efter en eventuel slukning.

Hvorfor bruge Inergen til brandslukning?

Slukker branden hurtigt – typisk på kun 40 sekunder.
Ingen evakuering af patienter eller ansatte.
Ingen senere genantændelse. Det slukker branden helt.
Ufarligt for mennesker og miljø.

Sådan virker Inergen i psykiatrien

Et Inergen-anlæg er designet til at reagere hurtigt og automatisk på ild, der måtte opstå på en psykriatisk afdeling eller et bosted. Så snart en brand er registreret, aktiveres anlægget. Via dyser, som er placeret i loftet, fordeles Inergen i rummet og iltniveauet sænkes nok til at slukke branden helt. Selvom iltniveauet er reduceret, er det sikkert for ansatte og patienter at opholde sig i lokalet.

 

Fire Eater A/S Brandslukning

Hvilke løsninger skal du vælge til brandsikring i psykiatrien?

Fire Eater har udviklet en lang række specialprodukter, der gør, at Inergen-anlægget kan tilpasses psykiatriens særlige forhold og indretning. Der er f.eks. stor fleksibilitet i forhold til rørføring og placeringen af løsningens flaskebank. En analyse af dit behov, kan afklare helt nøjagtigt, hvilken løsning der er bedst for dig.

Få uforpligtende rådgivning af specialister

Du kan helt uforpligtende få en gennemgang af dit behov for brandsikring og rådgivning om, hvilken løsning der vil være den rigtige for dig. Vi udarbejder også gerne et tilbud til dig.

Bliv kontaktet af en specialist i brandsikring

Udfyld kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  Se hvordan andre virksomheder har brandsikret med Inergen

  Inergen er en effektiv løsning til brandsikring, det er også kendt for at være sikker for miljøet, hvilket passer godt ind i vores grønne dagsorden.

  Inergen FLEX

  Kontakt os allerede i dag – Ring tlf. 7022 2769

  Eller skriv til os

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.

  Hvordan slukker du

  bedst en brand?

  Det afhænger af mange ting - og du har flere muligheder.

  Få en oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige slukningsmetoder.