Sådan virker Inergen

Slukningsprincippet, som Inergen anvender, hedder iltfortrængning.

Målet med iltfortrængning er, at man nedbringer iltniveauet i det beskyttede område, så branden ikke kan “ånde”.

Inergen består af naturligt forekommende luftarter, som er i atmosfæren, og er således fuldstændig ufarlig for mennesker.

Derfor skal du vælge Inergen

 • Det slukker ild hurtigt – typisk på kun 40 sekunder.
 • Slukker branden helt – ingen senere genantændelse.
 • Ufarlig for mennesker og udstyr.
 • Forhindrer sekundær skade.

Inergen. Reliable and sustainable fire extinguishing within 40 seconds.

Sådan virker Inergen – se filmen

Specialister i brandslukning med Inergen – se filmen

Fire Eater 3D – Se hvordan Inergen virker.

Vidensforum

Udforsk vores vidensforum som indeholder information om både brandslukning generelt, PFAS og Inergen® i særdeleshed.

Infografik, whitepapers, videoer, blogindlæg og webinarer vil besvare mange af dine spørgsmål.

Gør som rigtig mange andre

Du kan benytte et Inergen anlæg som brandsikring i mange forskellige miljøer.

Vi har alene i Danmark leveret over 3.500 installationer.

Her får du 5 gode grunde til at vælge Inergen:

 • Ingen beskadigelse af materiel
 • Ingen personskader
 • Bæredygtig løsning – uskadelig for miljøet
 • Ingen tab af omsætning
 • Verdens mest sikre løsning

Uovertruffen sikkerhed med Inergens testbarhed

Vidste du, at Inergen fra Fire Eater er den eneste teknologi indenfor brandsikring, der tilbyder den unikke mulighed for at teste alle bevægelige dele uden at aktivere selve systemet? Det betyder, at du til enhver tid kan kontrollere og dokumentere, at systemet fungerer korrekt.

Desuden kan du træne dit personale i, hvordan man betjener systemet i tilfælde af en nødsituation. Det vigtigste er, at du altid har sikkerhed for, at systemet fungerer korrekt i tilfælde af brand.

Vi har produceret 4 videoer med fokus på testbarhed og de mange fordele med et Inergen system fra Fire Eater.

Se videoerne og få mere viden om, hvorfor Inergen fra Fire Eater er det rigtige valg.

Hvor anvender du Inergen?

Brand kan medføre fatale konsekvenser for enhver virksomhed.

Det kan hurtigt koste rigtigt mange penge og ressourcer, selvom du har en forsikring, som dækker ved brand.

Samtidig kan en brand ofte betyde nedlukning af din virksomhed i en længere periode. Det koster både i tab af omsætning og omdømme.

Men sådan behøver det ikke at være. Vælger du et brandslukningssystem med Inergen, så udgår du søvnløse nætter.

 • Bygninger

  Brandsikring af alle typer bygninger – herunder bevaringsværdige bygninger, domiciler, produktionsbygninger m.v.

 • Pharma

  Brandsikring indenfor pharma – herunder lagerbygninger, produktion og farligt gods.

 • Offshore og marine

  Brandsikring af bl.a. maskinrum og E-houses på udvindings-, produktions- og behandlingsenheder indenfor olie- og gasindustrien, offshore vindmølleindustrien, samt marinesektoren

 • Datacentre

  Brandsikring af både større datacentre, men også af minde serverrum.

Fire Eater Inergen FLEX

Benyt brandsikring med Inergen i mange forskellige miljøer

Uanset om du har brug for brandsikring af data, arkiv, lagerrum, lagerrobotter, batterier, bevaringsværdige bygninger, museum, fagligt gods, fryselager, produktion, maskinrum, plejehjem eller noget helt tredje, så kan en Inergen løsning give dig optimal beskyttelse af dine værdier og dit personale.

© Copyright - Fire Eater

Hvorfor Fire Eater?

Bekæmp ilden med Fire Eater

Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

 

Bæredygtighed

Fra brandsikker til fremtidssikret

Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

 

Hvorfor Inergen?

Extinguish your risk

Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

Hurtig og automatiseret responstid.
Hurtig slukningshastighed.
Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
Ingen efterfølgende genantændelse.
Harmløs for mennesker.
Automatisk rumspærringssystem.
Ingen skader på servere, data og serverracks.
Vandløst system.
100% bæredygtig.
Ingen oprydning.
Ingen nedetid.

Why Fire Eater?

Fight fire with Fire Eater

Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

How it works

How Inergen systems work in a data center

The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

Watch the video

Sustainability

From fireproof to future-proof

Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

Why Inergen?

Extinguish your risk

Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

Reasons for inergen fire protection in your data center

Quick and automated response time.
Rapid extinguish rate.
Proven and reliable technology.
No subsequent re-ignition.
Harmless to humans.
Automatic room shut-off system.
Zero damage to servers, data, and server racks.
Waterless system.
100% sustainable.
No clean up.
No downtime.