Brandsikring af serverrum

Undgå skader ved en brand med et Inergen-anlæg

Den primære årsag til brand i et serverrum er overophedede servere eller en kortslutning. Det kan medføre fatale konsekvenser for enhver virksomhed, hvis det sker. Det kan hurtigt koste tusindvis af kroner – og tab af værdifulde data, som kan være umulige at genskabe. Det giver nedetid og koster dyrt både i tab af omsætning og renommé.

Men det behøver ikke at være sådan. Vælg et brandslukningsanlæg med Inergen, så undgår du søvnløse nætter.

5 gode grunde til at brandsikre med Inergen i dit serverrum

 • Automatisk rumslukningsanlæg – yderst sikker løsning med stor pålidelighed.

 • Ingen beskadigelse af data, serverracks eller de dyre servere.

 • Ingen personskade – selvom der er personer i serverrummet under aktivering af Inergen-anlægget.

 • Bæredygtig og miljøvenlig brandsikring – uskadelig for miljøet. Inergen er 100% bæredygtigt og er sammensat af naturligt forekommende luftarter.

 • Ingen tab af omsætning på grund af nedetid.

Beskyt dit serverrum mod brand

I dag er alle uden undtagelse afhængige af at vores IT-systemer er tilgængelige 24/7. Serverrum er derfor særligt følsomme overfor nedetid. Kan vi ikke få adgang til vores data og servere, kan vi i mange tilfælde ikke komme videre med vores arbejde. Derfor er det vigtigt at beskytte serverrum mod brand. En brand i et serverrum kan resultere i enorme økonomiske og materielle tab – og endnu værre, skade på mennesker.

Med det rigtige brandslukningssystem kan du beskytte dit serverrum mod brand og nedetid.

Brandsikring med Inergen er velegnet til både det lille og det store serverrum. Uanset om du har dine servere placeret i et kontorlokale eller i et aflukket rum.

Hvorfor bruge Inergen til brandslukning?

Det slukker branden hurtigt – typisk på kun 40 sekunder.
Ingen senere genantændelse. Det slukker branden helt.
Ufarligt for mennesker og udstyr.
Forhindrer sekundær skade.

Sådan virker Inergen i et serverrum

Et detektionsanlæg f.eks. et aspirationsanlæg detekterer en begyndende brand tidligt i brandforløbet og aktiverer automatisk Inergen-anlæg. Det kan slukke branden på et meget tidligt stadie. Når anlægget konstaterer, at der er en brand under udvikling, aktiveres anlægget, og Inergen bliver gennem dyser effektivt fordelt i serverrummet og reducerer dermed hurtigt iltprocenten til et niveau, hvor brand ikke længere kan foregå. Selvom Inergen-anlægget har været aktiveret og iltniveauet er reduceret, er det sikkert for personer at opholde sig i lokalet.

 

Fire Eater A/S Brandslukning

Hvilke løsninger skal du vælge til brandsikring af et serverrum?

Bliv kontaktet

Afhængig af hvilken type serverrum du har, kan du bruge forskellige løsninger.

En analyse af dit behov, bygningen eller serverrummets størrelse mv. kan afklare helt nøjagtigt, hvilken løsning der er bedst for dig. Alle anlæg dimensioneres til det specifikke serverrum eller bygning.

Få uforpligtende rådgivning af specialister

Du kan helt uforpligtende få en gennemgang af dit behov for brandsikring og rådgivning om, hvilken løsning der vil være den rigtige for dig. Vi udarbejder også gerne et tilbud til dig.

Bliv kontaktet af en specialist i brandsikring

Udfyld kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  Se hvordan andre virksomheder har brandsikret med Inergen

  Inergen er en effektiv løsning til brandsikring, det er også kendt for at være sikker for miljøet, hvilket passer godt ind i vores grønne dagsorden.

  Inergen FLEX

  Kontakt os allerede i dag – Ring tlf. 7022 2769

  Eller skriv til os

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.

  Hvordan slukker du

  bedst en brand?

  Det afhænger af mange ting - og du har flere muligheder.

  Få en oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige slukningsmetoder.