Brandsikring af bevaringsværdige bygninger

Undgå skader på bevaringsværdige bygninger og unik kulturarv

Det har store konsekvenser, når en historisk eller bevaringsværdig bygning bliver helt eller delvist beskadiget under en brand. Det er både dyrt at udbedre skaderne og ofte kan bygningen ikke bruges i kortere eller længere perioder. I værste tilfælde er der tale om tab af kulturarv; slotte, herregårde, malerier, unika mv. som er uerstattelige.

Årsagerne til brand kan eksempelvis være gamle el-installationer og madlavning. Brande kan også opstå i forbindelse med ombygninger, renoveringer eller andet bygningsarbejde.

Brandsikring med Inergen giver optimal beskyttelse af bevaringsværdige bygninger. Det er både effektivt, helt uden følgeskader fra slukningsvand og kan installeres diskret.

Med Inergen kan du undgå ét af de værste mareridt

Brandsikring af bevaringsværdige bygninger handler ikke alene om at finde den mest effektive løsning. Det er mindst lige så vigtigt at sikre sig, at der ikke opstår følgeskader efter en eventuel brandslukning.

Med et Inergen-anlæg får du en løsning, der slukker branden typisk inden for bare 40 sekunder. Samtidig sparer du tid og penge på at udbedre skaderne fra eksempelvis slukningsvand. På den måde opnår du den bedst mulige beskyttelse af bygning, inventar og værdigenstande.

Med Inergen kan du undgå ét af de værste mareridt: at en altødelæggende brand spreder sig – og at brandslukningen efterlader uoprettelige følgeskader.

5 gode grunde til at brandsikre med Inergen i bevaringsværdige bygninger

 • Tidlig opsporing og tidlig aktivering: Røgdetektorer tilknyttet Inergen-anlægget kan detektere branden i en tidlig fase og igangsætte slukning meget tidligt i brandforløbet.

 • Efterlader ingen følgeskader på bygninger, inventar og værdigenstande.

 • Hurtig genåbning for besøgende.

 • Skjult installation af anlægget (flasker kan gemmes af vejen, dyser kan skjules i loftet), så oplevelsen for de besøgende ikke forstyrres.

 • Uskadelig for mennesker – Inergen består af 100% naturlige luftarter.

Besøg vores Knowledge Forum

Her finder du svar, inspiration og vejledning til, hvorfor Inergen er brandslukningsteknologien til en sikrere og grønnere fremtid.

Bevaringsværdige bygninger fortjener den bedste brandbeskyttelse

Når bevaringsværdige bygninger og kulturskatte brænder, går en del af vores fælles fortælling tabt. En fortælling, som er vigtig – og som bidrager til vores forståelse af den verden, der har været – og som danner grundlag for den verden, vi lever i. Derfor skal vi blive endnu bedre til at sikre vores bevaringsværdige bygninger – og når skaden sker slukke branden på den mest skånsomme måde.

Det kan du med Inergen.

Samtidig har mange gamle bygninger flere hulrum, hvor traditionelle brandslukningsmidler måske ikke når effektivt ind. Inergen er særdeles effektivt til at slukke brand i disse vanskeligt tilgængelige områder, hvilket yderligere sikrer en omfattende beskyttelse af hele bygningen.

Hvorfor skal du anvende Inergen i bevaringsværdige bygninger?

Vil du vide mere
om Inergen?

Besøg vores  Knowledge Forum

Sådan virker Inergen i bevaringsværdige bygninger

Inergen slukker en brand helt uden vand og kemikalier. Når en detektor registrerer brand, frigives Inergen via en række dyser og iltniveauet i rummet sænkes nok til at slukke branden. Samtidig er det sikkert for mennesker at opholde sig i rummet.

Et Inergen-anlæg kan installeres med stor fleksibilitet og diskretion, så det ikke forstyrrer det æstetiske udtryk og oplevelsen for de besøgende. Dyser kan fx placeres under møbler, i vægge eller loft og males over. Rørføringen kan ligeledes gemmes helt af vejen og flaskebanken kan placeres i et separat rum.

Brandsikring uden kemikalier Fire Eater. Sådan virker Inergen

Hvilke løsninger skal du vælge til brandsikring af en bevaringsværdig bygning?

Fire Eater har udviklet en lang række specialprodukter, der gør vores anlæg særligt velegnede til bevaringsværdige bygninger. Brandsikringen kan foretages så diskret, at den hverken forstyrrer oplevelsen af rummet eller strider mod bygningens arkitektur. Alle anlæg tilpasses den enkelte bygning eller det specifikke rum.

Få uforpligtende rådgivning af specialister

Du kan helt uforpligtende få en gennemgang af dit behov for brandsikring og rådgivning om, hvilken løsning der vil være den rigtige for dig. Vi udarbejder også gerne et tilbud til dig.

Bliv kontaktet af en ekspert i brandsikring

Udfyld kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Vil du vide mere
om Inergen?

Uanset om du har brug for rådgivning eller en grundig gennemgang af dine brandsikringsbehov, er vores team her for at guide dig hele vejen. Vi er forpligtet til at besvare alle dine spørgsmål og yde den support, du har brug for.

Du skal blot udfylde kontaktformularen, så kontakter vi dig med det samme. Din brandsikkerhed er vores prioritet.

Kontakt os.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.

  Hvordan slukker du

  bedst en brand?

  Det afhænger af mange ting - og du har flere muligheder.

  Få en oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige slukningsmetoder.