Fire Eater Stand Alone system

Stand Alone – et single system

Fire Eater SV22 brandsikring

SV22 – et multi zone-system

Fire Eater FLEX brandsikring

Til brandsikring af mindre boliger og plejehjem