Derfor skal du vælge Fire Eater

100 % fokus på brandsikringsløsninger med Inergen®

Siden opfindelsen af Inergen i 1984 har vi arbejdet 100 % fokuseret på at levere brandsikringsløsninger med Inergen – nu også på det globale marked. Vi dedikerer alle vores ressourcer på at udbygge vores position, som den virksomhed i verden, der leverer førsteklasses og mest gennemførte løsninger indenfor brandsikring med Inergen.

Kvalitet

Kvalitet er omdrejningspunktet for alle vores brandsikringsløsninger. Vores løsninger bliver udviklet af egne ingeniører fra Fire Eater. Alle komponenter bliver enten specialfremstillet eller særligt udvalgt for at kunne efterleve vores meget høje kvalitetskrav. Vi har fokus på selv den mindste detalje og vi stræber konstant efter at videreudvikle og forbedre vores Inergen-brandsikringsløsninger. Vi gennemfører dagligt en omfattende kontrolprocedure og kvalitetstjekker hver eneste del flere gange for hele tiden at kunne levere den højeste kvalitet – og derfor skal du vælge Fire Eater.

Innovation

Vi arbejder målrettet og dedikeret på at finde nye innovative anvendelsesmuligheder for brandsikring med Inergen. Vores innovative tilgang gælder både i videreudvikling af vores eksisterende løsninger, men også ved at finde nye metoder til effektiv brandsikring. Inergen kan anvendes i et utal af anvendelsesområder, og vi udvider hele tiden vores bredde i anvendelsesområder i samarbejde med brandspecialister, rådgivere og offentlige myndigheder.

Sikkerhed

Vi kvalitetssikrer alle vores komponenter. Det helt unikke ved et Inergen-anlæg fra Fire Eater er, at vi, som de eneste på markedet, kan teste alle bevægelige dele i vores brandsikringsløsning. Vi har udviklet specialudstyr til at kvalitetsteste de enkelte komponenter og vi dokumenterer kvaliteten. Alle vores brandslukningsanlæg bliver testet på stedet efter montering. Først, når alle test er bestået, er brandsikringsløsningen klar til brug. Det giver maksimal tryghed.

Bæredygtighed

At kunne tilbyde brandsikringsløsninger, der ikke yder skade på vores miljø, har altid været en vigtig del af vores DNA. Inergen består udelukkende af naturlige luftarter, der forefindes i atmosfæren. Vi sætter en ære i at være med til at beskytte vores planet, så vi med god samvittighed kan videregive den til vores efterkommere. Derfor skal du vælge Fire Eater.

Service

Vores service starter allerede ved den første kontakt. En dybdegående behovsafdækning og et overslag på en konkret brandsikringsløsning og evt. tegninger med Inergen er en del af vores tilbud. Vores projektafdeling udarbejder brandsikringsløsninger, som er specifikt tilpasset den enkelte kundes behov. Vores dygtige og certificerede montører sørger for korrekt installation af Inergen-anlægget. Vi tilbyder servicekontrakt for vedligeholdelse og årlige eftersyn af Inergen-anlægget. Og hvis uheldet er ude og et Inergen-anlæg er fyret af, så sørger vi lynhurtigt for at udskifte de brugte cylindere, for vi ved om nogen, at brandsikring er en alvorlig sag.

Repræsenteret i hele verden

Vi har konstant fokus på at sikre tilgængelighed uanset hvor du befinder dig i verden. Vores mål er, at du altid har lokalt tilgang til den bedste rådgivning og service. Hvis du gerne vil opleve en live demonstration af vores Inergen-brandsikringsløsning – også kaldet ”The Inergen Experience”, så er dette tilgængeligt gennem vores udbyggede net af dygtige partnere og egne afdelinger over hele verden.

© Copyright - Fire Eater

Hvorfor Fire Eater?

Bekæmp ilden med Fire Eater

Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

 

Bæredygtighed

Fra brandsikker til fremtidssikret

Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

 

Hvorfor Inergen?

Extinguish your risk

Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

Hurtig og automatiseret responstid.
Hurtig slukningshastighed.
Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
Ingen efterfølgende genantændelse.
Harmløs for mennesker.
Automatisk rumspærringssystem.
Ingen skader på servere, data og serverracks.
Vandløst system.
100% bæredygtig.
Ingen oprydning.
Ingen nedetid.

Why Fire Eater?

Fight fire with Fire Eater

Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

How it works

How Inergen systems work in a data center

The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

Watch the video

Sustainability

From fireproof to future-proof

Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

Why Inergen?

Extinguish your risk

Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

Reasons for inergen fire protection in your data center

Quick and automated response time.
Rapid extinguish rate.
Proven and reliable technology.
No subsequent re-ignition.
Harmless to humans.
Automatic room shut-off system.
Zero damage to servers, data, and server racks.
Waterless system.
100% sustainable.
No clean up.
No downtime.