Brandsikring af batterier

Effektiv brandslukning af batterier med Inergen

Udbredelsen af batterier er steget voldsomt de seneste år i takt med den grønne omstilling. Med en energitæthed, der er højere end i andre batterier, udgør lithium-batterier en væsentlig større brandfare.

Brande, der involverer batterier, er forbundet med stor risiko for eksplosion, omfattende ødelæggelser og giftig røgudvikling. I værste tilfælde kan branden koste menneskeliv. Er uheldet ude, er der stor risiko for, at branden kommer ud af kontrol og derfor er der ofte tale om store økonomiske tab.

Med Inergen kan vi hjælpe dig med at skabe en effektiv løsning, der er tilpasset jeres behov og som giver dig tryghed i hverdagen.

5 gode grunde til at brandsikre med Inergen

 • Branden opspores hurtigt ved hjælp af særligt følsomme detektorer.

 • Hurtig slukning – også selvom batteriet er gemt af vejen.

 • Kan holde genantændelse nede.

 • Efterlader ingen følgeskader på bygninger eller materiel.

 • Uskadelig for mennesker.

Inergen sikrer effektiv brandslukning og tidlig opsporing

Årsagerne til brand i batterier kan fx være kortslutning, manglende vedligehold eller ekstrem varmepåvirkning. Der findes endnu ingen regler for brandsikring af batterier og det er derfor meget forskelligt, hvordan dette bliver håndteret.

Et Inergen-anlæg er særligt designet til at reagere hurtigt og effektivt og til at håndtere brande, hvor vand og kemi ikke er løsningen.

Anlægget er kendetegnet ved de særligt følsomme detektorer, som kan opspore en brand, før den udvikler sig. Det gør den særligt velegnet til brande, der eksempelvis opstår via kortslutning og ved ulmebrande.

Som slukningsmetode er Inergen højeffektiv og kan trænge ind i hulrum, på reoler og andre hvor fx vand har svært ved at komme ind.

Hvorfor bruge Inergen til brandslukning?

Det slukker branden hurtigt
Har lang holdetid
Ufarligt for materiel, mennesker og miljø.
Forhindrer sekundær skade.

Sådan virker Inergen på brande med batterier

Et Inergen-anlæg er designet til at reagere hurtigt på brand og forstadier til brand. Det sker via sensitive detektorer, som sættes op i rummet, hvor batteriet er placeret. Så snart en brand er registreret, frigives Inergen via dyserne. Herefter sænkes iltniveauet i rummet nok til at slukke branden og holde den nede. Inergen er uskadelig for mennesker og det er derfor sikkert at opholde sig i lokalet.

 

BEMÆRK

Inergen kan ikke kontrollere ”thermal runaway” i batterier.

Fire Eater A/S Brandslukning

Download vores whitepaper

Inert Gas Fire Extinguishing Systems and Li-Ion Batteries.

In recent years, advancements in battery technology have taken significant leaps, resulting in batteries becoming considerably more powerful. This progress has highlighted the need for enhanced safety measures concerning fire incidents in areas where batteries are stored. Although various new battery types exist, Lithium-Ion (Li-Ion) batteries are currently the most prevalent type. This whitepaper will address the new powerful battery types collectively referred to as Li-Ion batteries.

Hvilke løsninger skal du vælge til brandsikring af batterier?

I Fire Eater har vi en lang række specialløsninger, der gør vores anlæg velegnet til både små og store rum. Det er fx muligt at placere flaskerne med Inergen i et separat rum, hvis der fx ikke er plads i lokalet, hvor batteriet er. Det er også nemt og hurtigt at udvide anlægget til at dække andre rum i bygningen.

Få uforpligtende rådgivning af specialister

Du kan helt uforpligtende få en gennemgang af dit behov for brandsikring og rådgivning om, hvilken løsning, der vil være den rigtige for dig. Vi udarbejder også gerne et tilbud til dig.

Bliv kontaktet af en specialist i brandsikring

Udfyld kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  Kontakt os allerede i dag – Ring tlf. 7022 2769

  Eller skriv til os

  Download the whitepaper

  Inert Gas Fire Extinguishing Systems and Li-Ion Batteries.

  In recent years, advancements in battery technology have taken significant leaps, resulting in batteries becoming considerably more powerful. This progress has highlighted the need for enhanced safety measures concerning fire incidents in areas where batteries are stored. Although various new battery types exist, Lithium-Ion (Li-Ion) batteries are currently the most prevalent type. This whitepaper will address the new powerful battery types collectively referred to as Li-Ion batteries.

  © Copyright - Fire Eater

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.

  Hvordan slukker du

  bedst en brand?

  Det afhænger af mange ting - og du har flere muligheder.

  Få en oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige slukningsmetoder.