Brandsikring af lagerrobotter

Effektiv brandslukning af lagerrobotter med Inergen

Udbredelsen af lagerrobotter er steget gennem de seneste år på grund af den øgede produktivitet som lagerautomatisering medfører. En lagerrobot bliver hurtigt omdrejningspunktet på lageret, og det har store økonomiske konsekvenser, hvis den på grund af en brand er ude af drift eller måske helt ødelagt.

Brande, der involverer lagerrobotter, kan opstå ved, at der f.eks. sker en kortslutning i motoren eller blandt de komponenter, som bliver opbevaret i robotten. En sådan brand kan være svær at slukke, og det kan hurtigt medføre omfattende ødelæggelser. Branden kan også hurtigt sprede sig til hele lageret og i værste tilfælde kan den koste menneskeliv.

Med Inergen kan vi hjælpe dig med en effektiv brandsikringsløsning, der er tilpasset jeres behov, og som giver dig tryghed i hverdagen.

5 gode grunde til at brandsikre med Inergen

 • Detektorer inde i lagerrobotten sikrer tidlig detektion.

 • Effektiv og hurtig slukning overalt i lagerrobotten.

 • Anlægget kan designes, så det sikrer mod genantændelse, så længe som det ønskes af myndighederne.

 • Efterlader ingen følgeskader på bygninger, inventar og gods.

 • Uskadeligt for mennesker at opholde sig i rummet.

Inergen sikrer effektiv brandslukning med en særlig løsning til robotter

En gnist i forbindelse med en kortslutning kan hurtigt starte en brand i lagerrobotten og sætte produktionen på standby. Der findes endnu ingen regler for brandsikring af lagerrobotter og det er derfor meget forskelligt, hvordan dette bliver håndteret.

En brand i en lagerrobot kan være vanskelig at slukke, fordi den er meget kompakt, så vand har vanskeligt ved at trænge ind, hvor branden er. Brandbelastningen fra en kompakt og helt fyldt lagerrobot er stor, så myndigheder vil ofte stille krav om slukning specifikt i lagerrobotten.

Slukningsanlæg med Inergen i en lagerrobot er optimalt, da det er et afgrænset område, som er relativt tæt og vil ofte kunne klares med 2-5 flasker. Og da gassen kommer ind alle vegne, og en brand vil suge luft til sig, vil Inergen selv ”finde” branden og effektivt slukke den.

Fire Eater har udviklet en særlig løsning til lagerrobotter, som bibeholder slukningskoncentrationen og kompenserer for de utætheder, som robotten har.

Hvorfor bruge Inergen til brandslukning?

Det slukker branden hurtigt og effektivt.
Kan kompensere for utætheder i robotten.
Sikkert for materiel, mennesker og miljø.
Forhindrer sekundær skade.

Sådan virker Inergen på brande i lagerrobotter

Et Inergen-anlæg er specielt designet til automatisk at reagere hurtigt på brand og forstadier til brand. Det sker via sensitive detektorer, som placeres på robotten. Så snart en brand er registreret, frigives Inergen via dyserne. Herefter sænkes iltniveauet i robotten nok til at slukke branden og holde den nede. Inergen er uskadelig for mennesker og det er derfor sikkert at opholde sig ved lagerrobotten, når anlægget er aktiveret.

 

Fire Eater A/S Brandslukning

Hvilke løsninger skal du vælge til brandsikring af lagerrobotter?

I Fire Eater har vi udviklet en specialløsning til brandslukning af lagerrobotter. Løsningen fungerer til både små og store robotter. Flaskerne med Inergen kan placeres i et separat rum, hvis der f.eks. ikke er plads i lokalet, hvor lagerrobotten står. Det er også nemt og hurtigt at udvide Inergen-anlægget til at også at dække andre rum i bygningen.

Få uforpligtende rådgivning af specialister

Vi tager gerne en uforpligtende dialog med dig, hvor vi gennemgår dit behov for brandsikring. Vi kommer gerne med vores bud på en løsning, der vil være den rigtige for dig og vi udarbejder også gerne et tilbud til dig.

Bliv kontaktet af en specialist i brandsikring

Udfyld kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  Kontakt os allerede i dag – Ring tlf. 7022 2769

  Eller skriv til os

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.

  Hvordan slukker du

  bedst en brand?

  Det afhænger af mange ting - og du har flere muligheder.

  Få en oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige slukningsmetoder.