Effektiv brannsikring for lagerroboter

Brannbeskyttelse for lagerroboter med Inergen

Utbredelsen av lagerroboter har økt de siste årene på grunn av den økte produktiviteten som lagerautomatisering innebærer. En lagerrobot blir raskt anleggets viktigste faktor, og midlertidig stans, eller i verste fall fullstendig ødeleggelse ved brann, vil få betydelige økonomiske konsekvenser.

Branner som involverer lagerroboter kan for eksempel være forårsaket av kortslutning i en motor eller i andre komponenter. En slik brann kan være vanskelig å slokke og kan raskt skape kaos. Den kan spre seg til hele lageret eller til og med koste liv.

Med Inergen kan vi hjelpe deg med en effektiv brannsikringsløsning som er tilpasset dine behov og gir trygghet for alle gjennom hele arbeidsdagen.

FLEX Plejehjem Inergen Speditør

5 gode grunner til å bruke Inergen brannbeskyttelse

 • Detektorer inne i lagerroboten sørger for at brann oppdages tidlig.

 • Rask, effektiv slukking overalt i lagerroboten.

 • Systemet kan utformes til å beskytte mot oppblussing så lenge myndighetene ønsker det.

 • Etterlater ingen følgeskader på bygninger, inventar eller varer.

 • Ufarlig for mennesker å være i det berørte området.

Inergen sørger for effektiv brannslokking med en spesialløsning for roboter

En gnist fra en kortslutning inne i en lagerrobot kan lett starte en brann og sette produksjonen på pause. Ettersom det ennå ikke er etablert forskrifter for brannsikring av lagerroboter, varierer måten dette håndteres på.

Branner i lagerroboter kan være vanskelige å slokke fordi de er svært kompakte, og vann vil ha vanskeligheter med å trenge inn der brannen er. Brannpotensialet fra en kompakt, full lagerrobot er betydelig, så myndighetene vil ofte kreve slokking spesifikt i selve lagerroboten.

Et Inergen slokkesystem inne i en lagerrobot er en ideell løsning fordi det relativt tette, begrensede området ofte kan håndteres med kun 2-5 sylindre. Og fordi gassen kommer til overalt og en brann vil suge luft mot den, vil Inergen selv “finne” brannen og effektivt slokke den.

Fire Eater har utviklet en spesialløsning for lagerroboter som opprettholder konsentrasjonen av spray og kompenserer for eventuelle åpninger som roboten har.

Hvorfor bruke Inergen til brannslokking?

Den slokker brann raskt og effektivt.
Kan kompensere for åpninger i roboten.
Trygt for utstyr, mennesker og miljø.
Forhindrer sekundær skade.

Hvordan Inergen fungerer på branner i lagerroboter

Et Inergen-system er spesialdesignet for å reagere raskt og automatisk på brann og begynnende brann. Den raske responsen skyldes sensitive detektorer som er plassert i roboten. Så snart en brann oppdages, frigjøres Inergen via en rekke dyser. Dette senker oksygennivået i roboten tilstrekkelig til å slokke brannen og forhindrer oppblussing. Inergen er ufarlig for mennesker, så det er trygt å forbli ved roboten når systemet aktiveres.

Effektiv brannsikring for lagerroboter

Hvilke løsninger bør du velge for brannsikring av lagerroboter?

Hos Fire Eater har vi utviklet en spesialløsning for brannsikring av lagerroboter. Løsningen fungerer for både små og store roboter. Inergen-sylindrene kan plasseres i et eget rom hvis det for eksempel ikke er plass i rommet hvor lagerroboten er installert. Det er også raskt og enkelt å utvide Inergen-systemet til å dekke andre rom i bygningen.

Få uforpliktende råd fra spesialister

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om brannsikring der vi går gjennom dine brannvernkrav, og anbefaler den løsningen som vil være best egnet for deg. Vi utarbeider også gjerne et tilbud.

Bli kontaktet av en spesialist innen brannsikring

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg så snart vi kan.

  * Vi behandler dataene dine internt og deler dem ikke med tredjeparter. Du kan når som helst be om å få dataene dine slettet. Se retningslinjene våre for personvern og informasjonskapsler i menyen under «Om HH Fire Eater»

  Kontakt oss i dag – Ring tlf. +47 51 41 97 10.

  Eller skriv til oss

  © Copyright - Fire Eater

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.