Brandsikring af produktion (pharma)

Brandsikring af produktion i pharma: Undgå brand- og følgeskader med Inergen

Når der opstår brand i produktionshaller, kan det resultere i ødelagt maskinel og føre til omfattende driftstab. Skaderne kan både opstå fra selve branden, men mange løsninger efterlader også stor sekundær skade fra eksempelvis slukningsvand. Løsningen er effektiv brandsikring.

Med Inergen får du en brandsikring af produktion i pharma, der slukker branden hurtigt og effektivt – helt uden sekundære skader.

5 gode grunde til at brandsikre med Inergen i produktionen i pharma

 • Hurtig detektering af branden.

 • Effektiv 3D-slukning – Inergen trænger ind i alle hulrum og maskinel.

 • Personsikkert – man kan opholde sig i produktionen, når anlægget aktiveres.

 • Ingen følgeskader på materiel – hurtig genoptagelse af driften.

 • Et Inergen-anlæg har opnået alle nødvendige godkendelser.

Effektiv og sikker brandbeskyttelse af produktion i pharma med Inergen

Inergen er en højeffektiv slukningsmetode. Typisk på under 40 sekunder kan den slukke en brand helt og forhindre genantændelse.

Inergen består af 100% naturlige luftarter. Den efterlader derfor ingen følgeskader på hverken produktion eller elektronik. Det gør det muligt at genoptage driften, umiddelbart efter et anlæg har været aktiveret. Samtidig er det sikkert for medarbejderne at opholde sig i produktionshallen når Inergen frigives.

Et Inergen-anlæg fra Fire Eater er bygget i højeste kvalitet og har alle nødvendige godkendelser. Som det eneste anlæg med inerte luftarter er det designet til at gennemføre test efter endt installation. Derfor kan du være helt tryg, når du vælger brandsikring fra Fire Eater.

Hvorfor bruge Inergen til brandslukning?

Det slukker branden hurtigt – på kun 40 sekunder.
Ingen senere genantændelse. Branden bliver helt slukket.
Ufarligt for mennesker og produktion.
Forhindrer sekundær skade.

Sådan virker Inergen i produktionshaller

Inergen-anlægget benytter fintfølende detektorer, som reagerer automatisk på brand og frigiver Inergen via dyser.

Anlægget anvender en såkaldt 3D-slukning. Det betyder, at luftarten, der frigives under tryk, fordeler sig overalt i hallen – også på svært tilgængelige steder. Det gør slukningsmetoden særdeles effektiv og velegnet til produktionshaller.

 

Fire Eater A/S Brandslukning

Hvilke løsninger skal du vælge til brandsikring af din produktion?

Fire Eater har udviklet en række specialløsninger, som gør det muligt at tilpasse løsningen til dine specifikke krav. Inergen-anlægget er bygget til stor fleksibilitet og du kan f.eks. placere flaskebanken uden for produktionshallen eller i et separat rum. Du kan også nemt og hurtigt udvide løsningen til andre områder.

Få uforpligtende rådgivning af specialister

Du kan helt uforpligtende få en gennemgang af dit behov for brandsikring og rådgivning om, hvilken løsning der vil være den rigtige for dig. Vi udarbejder også gerne et tilbud til dig.

Bliv kontaktet af en specialist i brandsikring

Udfyld kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  Kontakt os allerede i dag – Ring tlf. 7022 2769

  Eller skriv til os

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.

  Hvordan slukker du

  bedst en brand?

  Det afhænger af mange ting - og du har flere muligheder.

  Få en oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige slukningsmetoder.