Hvordan Inergen fungerer

Inergen – også kalt IG-541 – består av gasser som forekommer naturlig i atmosfæren (52% nitrogen, 40% argon og 8% karbondioksid). Det betyr at miljøet ikke blir påvirket når systemet aktiveres. Det brukes ingen kjemikalier. Drivhuseffekten er null og det påvirker ikke ozonlaget.

Hvis det oppstår brann, aktiveres Inergen-systemet automatisk og slokker normalt brannen i løpet av 40 sekunder og forhindrer samtidig oppblussing.

Brannen slokkes ved at Inergen senker oksygennivået i det beskyttede området fra 20,9% til mellom 10-13%. Det lave oksygennivået kveler brannen før den får utviklet seg. Det gjør at du unngår følgeskader på bygning, interiør, lager, data- og prosessutstyr osv. Det er helt unikt.

Det er også helt ufarlig for mennesker å oppholde seg i et rom hvor et Inergen-anlegg er aktivert. Du kan oppleve at du puster litt tyngre enn du vanligvis gjør, men det er fordi hjernen din vil ha samme mengde oksygen som før systemet ble aktivert og oksygennivået senket. Det skjer automatisk.

Se videoen – Hvordan Inergen fungerer

Installasjon av Inergen

Systemet distribuerer Inergen fra flaskebank via rør til dyser plassert i det beskyttede området. Rør og dyser kan monteres i taket eller under datagulv eller skjult i vegger. Montering i tak og datagulv sikrer at Inergen blir jevnt fordelt i det beskyttede området. Dette gjelder også i vanskelig tilgjengelige områder som lukkede skap og under bord.

I praksis betyr det at flaskebanken ikke nødvendigvis må plasseres i det samme rommet som du ønsker å brannsikre.

Ønsker du et tilbud? Ta kontakt med oss.

    * Vi behandler dataene dine internt og deler dem ikke med tredjeparter. Du kan når som helst be om å få dataene dine slettet. Se retningslinjene våre for personvern og informasjonskapsler i menyen under «Om HH Fire Eater»

    © Copyright - Fire Eater