Slik fungerer Inergen

Prinsippet for slokking med Inergen er oksygenfortrengning.
Målet med oksygenfortrengningen er at man senker oksygennivået i det beskyttede området til et nivå der brannen ikke får «puste».
Inergen består av naturlig gasser som vi finner i atmosfæren, og er derfor ufarlig for mennesker i slokkekonsentrasjon.

Derfor skal du velge Inergen

 • Det slokker en brann hurtig – typisk på kun 40 sekunder.
 • Slokker en brannen helt – ingen senere gjenantendelse.
 • Ufarlig for mennesker og utstyr.
 • Forhindrer sekundærskader.

Inergen. Reliable and sustainable fire extinguishing within 40 seconds.

Slik fungerer Inergen – se filmen

Spesialister i brannslokking med Inergen – se filmen

Fire Eater 3D – Slik fungerer Inergen

Les bloggen vår om effektiv brannslokking

Her gir vi deg relevant kunnskap om effektiv brannslokking – muligheter, fallgruver og gode råd og erfaringer.

Vi holder jevnlig ulike webinarer

Se listen over webinarer. Du er velkommen til å melde deg på en eller flere av dem. Det er gratis å bli med.

Gjør som veldig mange andre

Du kan benytte et Inergenanlegg som brannsikring i mange forskellige miljøer.

Vi har i Norge levert over 5.000 anlegg.

Her får du 5 gode grunner til å velge Inergen:

 • Ingen skade på materialer
 • Ingen personskader
 • Bæredyktig løsning – uskadelig for miljøet
 • Ingen omsetningstap
 • Verdens sikreste løsning

Hvor bruker du Inergen?

Brann kan medføre fatale konsekvenser for enhver bedrift.

Det kan raskt bli kostnads og ressurskrevende selv om du har en forsikring som dekker brann

Samtidig kan en brann ofte innebære at bedriften må stenge i en lengre periode. Det koster penger både i form av tapt omsetning og omdømme.

Men slik trenger det ikke å være. Hvis du velger et brannslukkingssystem med Inergen, slipper du søvnløse netter.

 • Bygninger

  Brannsikring av alle typer bygninger – herunder bevaringsverdige bygninger, boliger, produksjonsbygninger m.m.

 • Legemiddelindustrien

  Brannsikring innenfor legemiddelindustrien – herunder lagerbygninger, produksjon og farlig gods.

 • Offshore og marine

  Brannsikring av blant annet maskinrom og E-hus på utvinnings-, produksjons- og behandlingsenheter innen olje- og gassindustrien, offshore-vindmølleindustrien og den marine sektoren

 • Datasenter

  Brannsikring av både større datasentre, men også mindre serverrom.

Fire Eater – Norge

Bruk brannsikring med Inergen i mange forskjellige miljøer

Uansett om du har bruk for brannsikring av data, lagerrom, lagerroboter, batterier, bevaringsverdige bygninger, museer, farlig gods, fryselagre, produksjon, maskinrom, sykehjem eller noe helt annet, så kan en Inergen-løsning gi deg optimal beskyttelse av verdiene dine og personalet ditt.

© Copyright - Fire Eater

Why Fire Eater?

Fight fire with Fire Eater

Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

How it works

How Inergen systems work in a data center

The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

Watch the video

Sustainability

From fireproof to future-proof

Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

Why Inergen?

Extinguish your risk

Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

Reasons for inergen fire protection in your data center

Quick and automated response time.
Rapid extinguish rate.
Proven and reliable technology.
No subsequent re-ignition.
Harmless to humans.
Automatic room shut-off system.
Zero damage to servers, data, and server racks.
Waterless system.
100% sustainable.
No clean up.
No downtime.