Stand Alone – én slokkesone

SV22 – et flersone-system

For brannsikring av mindre boliger og sykehjem