Brannsikring av lagre

Brannslokking med Inergen forebygger brann og følgeskader

Hvis det oppstår brann på et lager, kan kjapt forekomme skader på varer eller produkter. Produksjonen stopper opp og det oppstår en uunngåelig nedetid. Det kan fort bli veldig dyrt – ikke bare på grunn av selve brannskaden, men også på grunn av sekundærskaden fra for eksempel skum eller vann brukt til slokking.

Med Inergen får du en brannslokkingsløsning som optimerer lagringskapasiteten din og slokker brann raskt og effektivt – uten følgeskader.

5 gode grunner for å bruke Inergen brannvern i lagre

 • Tidlig oppdagelse av brann.

 • Effektiv «3D-slukking» – med minimal risiko for gjentenning..

 • Trygt å oppholde seg på lageret når systemet er aktivt.

 • Ingen følgeskader på varer og andre materialer – rask gjenopptagelse av driften.

 • Optimal utnyttelse av hylleplass og oppbevaringshøyde – ingen avstandskrav mellom dyser og varer.

Effektiv brannsikring for lagre

En brannsikringsløsning for et lager skal ikke bare kunne forebygge brannskader, men også sikre at det ikke oppstår følgeskader fra for eksempel vann eller skum brukt til slokking.

Inergen består av 100 % naturgasser som finnes i atmosfæren. Den forårsaker derfor ingen følgeskader på varer og materialer, og i motsetning til tradisjonelle løsninger med vann og skum, står du ikke igjen med en stor oppryddingsjobb. Dette betyr at du kan fortsette driften på lageret umiddelbart etter at et Inergen-system er brukt. Viktigst av alt er likevel at det er trygt for ansatte å være på lageret når Inergen slippes ut i lokalet.

Hvorfor bør du bruke Inergen til brannslokking?

Brannen slokkes raskt – typisk på 40 sekunder.
Ingen gjentenning senere. Brannen er fullstendig slokket.
Helt ufarlig for mennesker og utstyr.
Forhindrer sekundær skade.

Hvordan fungerer Inergen i lagerbygninger?

Et Inergen-system fra Fire Eater bruker sensitive detektorer som reagerer automatisk på brann. Systemet frigjør Inergen via dyser som vanligvis er plassert i taket. Siden det ikke er krav om minimumsavstand fra dyser til hyller, kan du dra nytte av å utnytte maksimal høydekapasitet.

Et Inergen-system bruker «3D-slokking». Dette betyr at gassen, som frigjøres under trykk, fordeler seg gjennom hele lageret, under stabler, over hyller, bak og inne i skap, i elektriske tavler og til og med i søppeldunker. Selv høye stabler opp til en viss høyde kan beskyttes fra taket. Det er heller ikke behov for rør for å dekke bestemte hyller. Etter at Inergen-systemet er installert, kan du endre utformingen av hyller og korridorer etter eget ønske. Inergen-dysene trenger ikke å plasseres rett over stablene. Dette gjør systemet ekstremt effektivt og spesielt egnet for lagerbygg.

Hvilke løsninger bør du velge for brannsikring av et lager?

Fire Eater har utviklet en rekke spesialløsninger som gjør det mulig å tilpasse og sette sammen den perfekte løsningen til dine spesifikke behov. Inergen-systemet tilbyr stor fleksibilitet, og du kan for eksempel installere sylindrene utenfor selve lageret i et eget rom.

Vi analyserer behovene dine, bygget og størrelsen på lageret etc., og på bakgrunn av denne informasjonen utarbeider vi et forslag til en løsning som passer best til dine behov. Vi dimensjonerer alle systemer for den spesifikke lagerplassen eller bygget.

Motta uforpliktende rådgivning fra spesialister

Du kan få en gjennomgang av dine spesifikke brannvernkrav og rådgivning omkring hvilken løsning som passer best for deg – helt uten kjøpsplikt. Vi utarbeider også gjerne et tilbud til deg.

Bli kontaktet av en brannvernspesialist

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg så snart vi kan.

  * Vi behandler dataene dine internt og deler dem ikke med tredjeparter. Du kan når som helst be om å få dataene dine slettet. Se retningslinjene våre for personvern og informasjonskapsler i menyen under «Om HH Fire Eater»

  Se hvordan andre bedrifter har tatt i bruk Inergen brannvern

  Alle vet at den mest effektive måten å slukke en brann på, er ved å fjerne oksygenet. Dette systemet er imidlertid så smart at folk kan bli værende i lokalet selv mens det er i bruk

  Kontakt oss i dag – ring oss på telefonnummer +47 51 41 97 10

  Eller skriv til oss

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.