Konsulenter og forsikringsselskap

Effektiv, trygg brannbeskyttelse for bedrifter

Som forsikringsselskap er det viktig å gi råd til kundene slik at de har gode løsninger for å forebygge og unngå brann i bedriften. Riktig brannsikringsløsning kan til og med gi lavere premie når brannfaren er redusert.

Inergen® – et effektivt, automatisk slokkesystem

Stadig flere bedrifter og forsikringsselskap blir oppmerksomme på bruken av Inergen. Dette er et automatisk slokkesystem som frigjør en spesialutviklet gass og slukker brann i inventar og bygninger. Gassen reduserer oksygenprosenten i rommet til under ca. 15%, og dermed slokker brannen raskt og effektivt. Dessuten er det helt trygt å oppholde seg i et rom der et Inergen-system er utløst.

Inergen brannbeskyttelse brukes oftest for å beskytte mot brann i lukkede rom, men kan også med fordel brukes til å beskytte for eksempel lagerroboter.

5 gode grunner til at bedrifter bør velge Inergen

  • Utløser og slukker automatisk en brann på mindre enn 40 sekunder.

  • Etterlater ingen følgeskader på bygninger, inventar eller varer.

  • Forhindrer oppblussing og kan trenge inn i skjulte hulrom der brannen ofte sprer seg.

  • Trygg for mennesker – består av 100% naturgasser fra atmosfæren.

  • Ingen tap av inntekter – driften kan gjenopptas umiddelbart.

Brannvern av bedrifter – uten bruk av vann og kjemikalier

Et Inergen-system slokker en brann helt uten bruk av vann og kjemikalier. Når en detektor oppdager brann, frigjøres Inergen via en rekke dyser, og oksygennivået i rommet senkes tilstrekkelig til å slukke brannen. En en norsk lege har vurder løsningen og anser det som trygt for en person å oppholde seg i et rom hvor et Inergen-system er aktivert.

En stor fordel med Inergen er at ingen opprydding er nødvendig etter at et system er aktivert. Når det er brukt vann eller skum til å slukke en brann, blir det ofte mye rydding og etterarbeid, noe som betyr betydelige forsinkelser før virksomheten er i gang igjen. Dette koster tid og penger, i tillegg til inventar eller varer som kan bli skadet og må kastes.

Bærekraftig løsning – ufarlig for miljøet

Inergen består utelukkende av gasser som finnes i atmosfæren (nitrogen, argon og litt CO2). Det gjør løsningen helt ufarlig for miljøet.

Bli med på et “inspirasjonsmøte” og opplev en live demonstrasjon

Vi holder jevnlige ‘inspirasjonsmøter’, der du selv kan oppleve hva brannvern med Inergen betyr for utstyr, bygninger og mennesker.

Du vil også få presentert eventuelle relevante nyheter eller saker som vil holde deg oppdatert på utvikling og muligheter innen brannvern.

Under møtet vil du også få oppleve en fullskala demonstrasjon med Inergen og virkelig føle hvordan det fungerer. Dette kan vi gjøre fordi det er trygt å oppholde seg i et rom hvor et system er aktivert.

Møtet tar ca. 2 timer.

[kontakt-skjema-7 id = “5022” tittel = “Fire Eater kontakt”]

Hva andre sier om Inergen brannsikring

Alle vet at den mest effektive måten å slukke en brann på er å fjerne oksygenet. Dette systemet er imidlertid så smart at folk kan forbli på stedet også mens anlegget er aktivert

Kontakt oss i dag – Ring tlf. +47 51 41 97 10.

Eller skriv til oss

© Copyright - Fire Eater

Why Fire Eater?

Fight fire with Fire Eater

Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

How it works

How Inergen systems work in a data center

The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

Watch the video

Sustainability

From fireproof to future-proof

Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

Why Inergen?

Extinguish your risk

Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

Reasons for inergen fire protection in your data center

Quick and automated response time.
Rapid extinguish rate.
Proven and reliable technology.
No subsequent re-ignition.
Harmless to humans.
Automatic room shut-off system.
Zero damage to servers, data, and server racks.
Waterless system.
100% sustainable.
No clean up.
No downtime.