Inergen FLEX-løsning

For brannsikring av mindre boliger og sykehjem

De siste 20 år har det gjennomsnittlig død over 50 mennesker i brann hvert år i Norge. Majoriteten av de involverte er eldre mennesker som ofte har funksjonshemninger og kognitive svekkelser*. Ethvert dødsfall forårsaket av brann er uønsket, og vi bør iverksette alle tiltak for å unngå brann.

*DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier:

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Slik fungerer FLEX

Fire Eater FLEX er utviklet for å oppdage og slokke alle typer branner og hindre at de blusser opp igjen. Brannen slokkes ved hjelp av Inergen® – atmosfærisk luft der oksygenet er erstattet av de inerte gassene (nitrogen, argon og litt CO2). Når Inergen blandes med den eksisterende luften i rommet, senkes oksygeninnholdet i luften til et nivå der forbrenning ikke kan finne sted.

Trygt for mennesker

Det er trygt selv for eldre eller svake mennesker å oppholde seg i et rom der et Inergen-system er aktivert. De kan fortsette å puste normalt ettersom Inergen er tilført CO2, og dette sørger for at kroppen selv justerer oksygenopptaket til riktig nivå. Inergen består av «vanlig luft», hvilket betyr at det ikke vil være noen følgeskader etter at en brann er slokket.

Velg mellom to størrelser

Fire Eater FLEX er tilgjengelig i to størrelser:

Enkel

For et rom på ca. 20 m2

Dobbel

For et rom på ca. 40 m2

Elegant design

Fire Eater FLEX er en diskret løsning som tar svært liten plass, og den kan derfor enkelt få plass i alle rom der det er økt brannfare, f.eks. rom tilhørende risikoutsatte mennesker.

Enkel installasjon på under én time

En Fire Eater FLEX-løsning kan konfigureres og installeres på mindre enn én time med minimale endringer i rommet. Løsningen krever 4 skruer i veggen og tilgang til strøm via en standard stikkontakt. Den enkle installasjonen gjør at systemet enkelt kan flyttes ved behov. Installasjonen må utføres av en autorisert person.

Systemet kan fungere på følgende måter:

 • Helt uavhengig.

 • Via overvåking.

 • Via aktivering ved hjelp av en smarttelefon.

 • Via eksisterende alarmsystemer.

FLEX-løsningen kan kjøpes direkte, leies eller leases

Vil du ha mer informasjon om FLEX?

  * Vi behandler dataene dine internt og deler dem ikke med tredjeparter. Du kan når som helst be om å få dataene dine slettet. Se retningslinjene våre for personvern og informasjonskapsler i menyen under «Om HH Fire Eater»

  © Copyright - Fire Eater

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.