Inergen FLEX-løsning

For brannsikring av mindre boliger og sykehjem

De siste 20 år har det gjennomsnittlig død over 50 mennesker i brann hvert år i Norge. Majoriteten av de involverte er eldre mennesker som ofte har funksjonshemninger og kognitive svekkelser*. Ethvert dødsfall forårsaket av brann er uønsket, og vi bør iverksette alle tiltak for å unngå brann.

*DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier:

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Slik fungerer FLEX

Fire Eater FLEX er utviklet for å oppdage og slokke alle typer branner og hindre at de blusser opp igjen. Brannen slokkes ved hjelp av Inergen® – atmosfærisk luft der oksygenet er erstattet av de inerte gassene (nitrogen, argon og litt CO2). Når Inergen blandes med den eksisterende luften i rommet, senkes oksygeninnholdet i luften til et nivå der forbrenning ikke kan finne sted.

Trygt for mennesker

Det er trygt selv for eldre eller svake mennesker å oppholde seg i et rom der et Inergen-system er aktivert. De kan fortsette å puste normalt ettersom Inergen er tilført CO2, og dette sørger for at kroppen selv justerer oksygenopptaket til riktig nivå. Inergen består av «vanlig luft», hvilket betyr at det ikke vil være noen følgeskader etter at en brann er slokket.

Velg mellom to størrelser

Fire Eater FLEX er tilgjengelig i to størrelser:

Enkel

For et rom på ca. 20 m2

Dobbel

For et rom på ca. 40 m2

Elegant design

Fire Eater FLEX er en diskret løsning som tar svært liten plass, og den kan derfor enkelt få plass i alle rom der det er økt brannfare, f.eks. rom tilhørende risikoutsatte mennesker.

Enkel installasjon på under én time

En Fire Eater FLEX-løsning kan konfigureres og installeres på mindre enn én time med minimale endringer i rommet. Løsningen krever 4 skruer i veggen og tilgang til strøm via en standard stikkontakt. Den enkle installasjonen gjør at systemet enkelt kan flyttes ved behov. Installasjonen må utføres av en autorisert person.

Systemet kan fungere på følgende måter:

  • Helt uavhengig.

  • Via overvåking.

  • Via aktivering ved hjelp av en smarttelefon.

  • Via eksisterende alarmsystemer.

FLEX-løsningen kan kjøpes direkte, leies eller leases

Vil du ha mer informasjon om FLEX?

    * Vi behandler dataene dine internt og deler dem ikke med tredjeparter. Du kan når som helst be om å få dataene dine slettet. Se retningslinjene våre for personvern og informasjonskapsler i menyen under «Om HH Fire Eater»

    © Copyright - Fire Eater