Derfor bør du velge Fire Eater

100% fokus på brannslokking med Inergen®

Helt siden vår utvikling av Inergen i 1984 (patentert i 1987) har vi hatt 100 % fokus på å levere brannsikringsløsninger med Inergen – og etter hvert har vi vokst til å være en solid aktør i det globale markedet. Vi bruker store ressurser på å utvide vår posisjon som verdensledende innen brannvern med Inergen – ikke bare når det kommer til høyest kvalitet, men også med flest leverte systemer enn noen annen aktør.

Kvalitet

Kvalitet er kjernen i alle våre brannsikringsløsninger, og våre systemer er utviklet av våre egne Fire Eater ingeniører. Alle komponenter som inngår i våre systemer er enten spesiallaget eller spesielt utvalgt for å møte våre strenge kvalitetskrav. Selv små detaljer får fullt fokus, og vi jobber hele tiden med å videreutvikle og forbedre våre Inergen brannsikringsløsninger. Vi utfører omfattende inspeksjonsprosedyrer daglig i produksjonslinjen og kvalitetskontrollerer hver enkelt del flere ganger for å sikre at vi alltid leverer den høyeste kvaliteten.

Innovasjon

Vi jobber målrettet for å utvide bruksområdene for Inergen med nye innovative løsninger. Vår tilnærming gjelder ikke bare videreutvikling av våre eksisterende løsninger, men vi utvikler nye metoder for effektiv beskyttelse mot brann i eksisterende markeder og også nye. Inergen kan brukes på utallige måter og vi utvider stadig bruksområdene i samarbeid med brann-ingeniører, test-organer, konsulenter og offentlige myndigheter.

Sikkerhet

Vi kvalitetskontrollerer alle våre komponenter. Det unike med et Inergen-anlegg fra Fire Eater er at vi er de eneste på markedet som kan teste alle bevegelige deler i systemet. Vi har egenutviklet spesialverktøy for å kontrollere og dokumentere kvaliteten på de enkelte komponentene som er installert ute på hvert anlegg. Alle våre slukkeanlegg testes på stedet etter installasjon. Når idriftsettelseskontrollen er ferdig utført og bestått er slokkeanlegget klart til bruk. Dette gir maksimal sikkerhet.

Bærekraft

Det å kunne tilby et brannslokkeanlegg som ikke skader miljøet har alltid vært en viktig del av vårt DNA. Inergen består kun av naturgasser som finnes i atmosfæren. Inergen er derfor 100% miljøvennlig.

Vi er stolte av å kunne bidra til å bevare miljøet planeten vår slik at vi med god samvittighet kan videreføre vår miljøvennlige Inergen-teknologi til nest generasjon.

Service

God kunderelasjon er avgjørende for oss, noe som merkes allerede ved den første kontakten med oss. En tilbudsprosess starter med at vi gjennomfører en behovsanalyse hvor vi presenterer forslag for en spesifikk Inergen brannsikringsløsning. Vi legger også frem skissert løsning hvis det er ønskelig. Vår prosjektavdeling prosjekterer slokkeanlegg spesifikt tilpasset hvert enkelt prosjekt. Våre sertifiserte teknikere sørger for korrekt installasjon av Inergen-systemet, og vi tilbyr servicekontrakt for vedlikehold og årlig inspeksjon av anlegget. Ved utløst Inergen-anlegg, er vi raskt ute og bytter ut den tømte Inergen-flaskebanken med nye fulle flasker som vi har lagerført på eget lager. Liten eller ingen nedetid på slokkeanlegget er vesentlig for å opprettholde et effektivt brannvern.

Til stede over hele verden

Vi har konstant fokus på å være tilgjengelig – uansett hvor i verden du er. Vårt mål er at du alltid skal ha lokal tilgang til den beste rådgivningen og servicen. Hvis du vil oppleve en live demonstrasjon av vår Inergen brannsikringsløsning – det vi liker å kalle “The Inergen Experience” – så tilbyr vi det gjennom vårt nettverk av partnere, og våre egne filialer rundt om i verden.

© Copyright - Fire Eater

Hvorfor Fire Eater?

Bekæmp ilden med Fire Eater

Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

 

Bæredygtighed

Fra brandsikker til fremtidssikret

Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

 

Hvorfor Inergen?

Extinguish your risk

Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

Hurtig og automatiseret responstid.
Hurtig slukningshastighed.
Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
Ingen efterfølgende genantændelse.
Harmløs for mennesker.
Automatisk rumspærringssystem.
Ingen skader på servere, data og serverracks.
Vandløst system.
100% bæredygtig.
Ingen oprydning.
Ingen nedetid.

Why Fire Eater?

Fight fire with Fire Eater

Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

How it works

How Inergen systems work in a data center

The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

Watch the video

Sustainability

From fireproof to future-proof

Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

Why Inergen?

Extinguish your risk

Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

Reasons for inergen fire protection in your data center

Quick and automated response time.
Rapid extinguish rate.
Proven and reliable technology.
No subsequent re-ignition.
Harmless to humans.
Automatic room shut-off system.
Zero damage to servers, data, and server racks.
Waterless system.
100% sustainable.
No clean up.
No downtime.