Brannsikring av serverrom

Unngå brannskader med et Inergen-anlegg

De vanligste årsakene til brann i serverrom er overopphetede servere eller kortslutning. Dersom det skulle oppstå brann kan det få fatale konsekvenser for enhver virksomhet. Å reparere skaden kan bli svært kostbart, og verdifulle data kan være tapt for alltid. Påfølgende nedetid kan også vise seg å bli kostbart, både i form av tap av inntekter og omdømme.

Men det trenger ikke være slik. Velger du et brannslokningsanlegg med Inergen, kan du unngå søvnløse netter.

FLEX Plejehjem Inergen Speditør

5 gode grunner for å bruke Inergen brannvern i serverrom

  • Automatisk slukkesystem i rom – en ekstremt effektiv løsning med maksimal pålitelighet.

  • Ingen skade på data, serverrack eller dyre servere.

  • Ingen personskade – selv om det er personer i serverrommet når Inergen-systemet er aktivert.

  • Bærekraftig og miljøvennlig brannvern – ufarlig for miljøet. Inergen er 100% bærekraftig og består kun av naturlige gasser.

  • Ingen tap av inntekter på grunn av nedetid.

Beskytt serverrommet ditt mot brann

I dag er alle avhengige av at IT-systemene deres er tilgjengelige 24/7. Serverrom er derfor spesielt følsomme for nedetid. I mange tilfeller vil vi ikke kunne fortsette å jobbe hvis vi ikke har tilgang til dataene og serverne våre. Derfor er det ekstremt viktig å beskytte serverrom mot brann. En brann i et serverrom kan føre til store økonomiske og materielle tap – og enda verre, skade på mennesker.

Med riktig brannslokkingssystem kan du beskytte serverrommet ditt mot brann og bedriften mot nedetid.

Brannbeskyttelse med Inergen passer både for store og små serverrom, uansett om serverne dine er plassert på et kontor eller i et eget rom.

Hvorfor bruke Inergen til brannslukking?

Brann slokkes raskt – typisk på 40 sekunder.
Ingen oppblussing. Brannen slokkes fullstendig.
Ufarlig for mennesker og utstyr.
Forhindrer sekundær skade.

Hvordan Inergen fungerer i et serverrom

Et deteksjonssystem, f.eks. et aspirasjonssystem, oppdager en begynnende brann og aktiverer automatisk Inergen-anlegget. Da kan brannen slokkes på et veldig tidlig stadium. Når systemet aktiveres etter deteksjon, spres Inergen effektivt gjennom hele rommet via dyser, noe som raskt reduserer oksygenprosenten til et nivå hvor brannen kveles. Selv om Inergen-systemet er aktivert og oksygennivået er redusert, er det fortsatt trygt for folk å oppholde seg i rommet.

Brannsikring av serverrom

Hvilke løsninger bør du velge for å sikre et serverrom mot brann?

Avhengig av hvordan serverne dine er plassert, kan du velge blant forskjellige løsninger. En analyse av dine behov, bygningen eller serverrommets størrelse osv. kan avgjøre nøyaktig hvilken løsning som passer best for deg. Alle systemer blir dimensjonert for det spesifikke serverrommet eller bygget.

Våre spesialister gir deg gjerne råd.

Du kan få en uforpliktende gjennomgang av dine spesifikke brannvernkrav og råd om hvilken løsning som passer best for deg. Vi utarbeider også gjerne et tilbud.

Bli kontaktet av en brannvernspesialist

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg så snart vi kan.

[kontakt-skjema-7 id = “5022” tittel = “Fire Eater kontakt”]

Se hvordan andre bedrifter har brukt Inergen brannvern

Inergen er en effektiv brannsikringsløsning. Det er også anerkjent som trygt for miljøet, noe som passer veldig bra med vår grønne profil.

Kontakt oss i dag – Ring tlf. +47 51 41 97 10

Eller skriv til oss

© Copyright - Fire Eater

Why Fire Eater?

Fight fire with Fire Eater

Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

How it works

How Inergen systems work in a data center

The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

Watch the video

Sustainability

From fireproof to future-proof

Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

Why Inergen?

Extinguish your risk

Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

Reasons for inergen fire protection in your data center

Quick and automated response time.
Rapid extinguish rate.
Proven and reliable technology.
No subsequent re-ignition.
Harmless to humans.
Automatic room shut-off system.
Zero damage to servers, data, and server racks.
Waterless system.
100% sustainable.
No clean up.
No downtime.