Godkjenninger

Kvalitet er kjernen i alt vi gjør hos Fire Eater, så det er helt naturlig at vi har et stort antall godkjenninger. Du kan se dem på denne siden.

Vi fokuserer på kvalitet hver dag!

Godkjenningene er din forsikring om at vi leverer kvalitet i alle ledd – ikke bare med hensyn til produktene våre, men også når det kommer til miljøet og ikke minst, arbeidsmiljøet.

Hvordan får man en godkjenning?

For å få en godkjenning må vi overholde noen kvalitetsstandarder. Dette gjør vi ved å beskrive prosessene som ligger til grunn for arbeidet vårt og testene vi gjennomfører. I tillegg til at prosessene skal beskrives, skal de også anerkjennes og gjennomføres av de som har ansvaret for hver prosess. Prosessene skal følge de gitte standardene på området. De ansvarlige for godkjenningen vurderer deretter jevnlig om vi holder det vi lover. Etter en grundig revisjon, godkjenner og utsteder de et sertifikat. Sertifikatet er din forsikrig på at du får den kvalitet som er lovet.
.

ISO-godkjenninger

Fire Eater sine ISO-sertifiseringer dekker følgende områder: Kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. I Norge er det strenge lovkrav når det gjelder miljø og arbeidsmiljø. Med ISO-sertifiseringen forplikter Fire Eater seg til å kunne dokumentere alle prosesser vedrørende miljø og arbeidsmiljø. Dette er en forutsetning for å oppnå sertifiseringen på området. Vi I HH Fire Eater Norge er ikke ISO 9001-sertifisert men er rigget etter dette og er grunnlaget for våre arbeidsrutiner.

Andre godkjenninger

Alle godkjenningene vi har, gjør at vi kan tilby produktene våre globalt. Uansett hvor i verden vi selger våre løsninger, leverer vi for solid kvalitet. Det gir trygghet for våre kunder og sluttbrukere over hele verden. Samtidig gir godkjenningene et tydelig signal om at Fire Eater har stort fokus på å overholde alle de globale standardene og normene som er knyttet til å jobbe med produkter under trykk.

Klikk på den respektive logoen nedenfor for å se de forskjellige godkjenningene