Derfor bør du velge Inergen

Giftfri brannsikring av verdisaker og bygninger – uten følgeskader fra vann og kjemikalier

Enten du trenger brannsikring av datautstyr, arkiver, lagerrom, robotlager, batterier, bevaringsverdige bygninger, museer, kjølelager, produksjon, maskinrom, aldershjem, olje og gass – både off- og onshore – en Inergen-løsning kan gi deg optimal beskyttelse av dine verdier og ditt personell.

5 gode grunner til å velge Inergen®

1. Ingen skader på utstyr

Inergen slokker brann ved å senke oksygennivået i det beskyttede området fra 20,9% til mellom 10-13%. Det lave oksygennivået kveler brannen før den utvikler seg. Det gjør at du unngår følgeskader på bygg, interiør, lager, data og prosessutstyr osv. Det er unikt.

2. Ingen skade for mennesker

Det er helt ufarlig for mennesker å oppholde seg i et rom hvor et Inergen-system er aktivert. Du kan oppleve at du puster litt tyngre enn du vanligvis gjør, men det er bare fordi hjernen din vil ha samme mengde oksygen som før systemet ble aktivert og oksygennivået senket. Det skjer helt automatisk, og de fleste merker ingenting.

3. Bærekraftig løsning – ufarlig for miljøet

Inergen består av naturgasser (52% nitrogen, 40% argon og 8% karbondioksid). Det betyr at miljøet ikke blir påvirket når systemet aktiveres. Her brukes ingen kjemikalier. Inergen har nøytral drivhuseffekt uten noen form for påvirkning på ozonlaget. Dette gjør Inergen til en bærekraftig løsning.

4. Ingen tap av omsetning

Dersom det oppstår brann, aktiveres Inergen-systemet automatisk og slokker brannen normalt i løpet av 40 sekunder og forhindrer samtidig oppblussing. Vi anbefaler at du lufter ut det aktuelle rommet i etterkant – og når det er gjort kan du fortsette som om ingenting har skjedd.

5. Verdens sikreste løsning

I et Inergen-system fra Fire Eater blir alle bevegelige deler testet etter installasjon. Med spesialutviklet måleutstyr kan vi rutinemessig teste funksjonen til komponentene, og dermed opprettholde systemets pålitelighet. Dermed er du sikret en brannslukkingsløsning som alltid fungerer.

© Copyright - Fire Eater