Om Fire Eater

Om Fire Eater

Historien starter i Danmark da Fire Eater A/S ble grunnlagt i 1974 av Aage Laursen på bakgrunn av hans store entusiasme for å utvikle nye metoder for å slokke brann uten bruk av vann. Til å begynne med ble selskapet driftet fra Laursen-familiens hjem, og bedriftens ansatte var Aage, kona og familie. I dag – en generasjon senere – har omsetning og antall ansatte vokst, og selskapet har flyttet til en sentral plassering i Danmark, Hillerød. Fire Eater er i dag en aktiv aktør på det globale markedet.

Fire Eater A/S har vært tro mot grunnleggerens ambisjon om å utvikle nye metoder for å forebygge brann gjennom nytenkning, stor motivasjon og entusiasme.

Om HH Fire Eater Norge

HH Fire Eater Norge er et samarbeid mellom Holta & Håland Industrier og Fire Eater Norge AS, og er 50% eid av Fire Eater Danmark.

Technor var første forhandler av Fire Eater Inergen gasslokkeanlegg i Norge. I1992 installerte de det første Inergen-anlegget i Norge. Technor skilte ut sin avdeling for slokkeanlegg i 2008, og denne ble til Fire Eater Norge NUF som Fire Eater i Danmark etablerte. I 2013 blir Fire Eater Norge NUF et eget AS med hovedkontor på Randaberg.

Parallelt med dette etablerer Holta & Håland Industrier i 2010 Holta & Håland Safety på Randaberg med fokus på deteksjon, og i 2012 etableres en direkte konkurrerende avdeling til Fire Eater Norge med fokus på Inergen-slokkeanlegg. I 2019 fusjonerte de to kokurrerende selskapene Fire Eater Norge og Holta & Håland Safety, og HH Fire Eater Norge AS ble etablert.

HH Fire Eater Norge er et resultat av denne spennende historien som fører med seg de ansattes solide kompetanse og lange erfaring fra disse årene som samlet gir oss imponerende 180 års erfaring med Inergen gasslokkeanlegg. Videre bygger vi vår historie sammen med våre kunder og varierende og spennende prosjekter.

Visjon

HH Fire Eater Norge´s visjon er i tråd med Fire Eater AS om å være verdensledende leverandører av brannbeskyttelsesløsninger. Vi tilbyr gode og effektive løsninger og styrker vår posisjon som en innovativ leverandøren av Inergen løsninger i Norge, ved å fokusere på å beskytte menneskeliv, eiendom og miljø.

Misjon

Vi skal sikre at våre kunder, konkurrenter, leverandører og forretningspartnere anerkjenner HH Fire Eater Norge som et innovative selskap med effektive og miljøvennlige løsninger innen brannslokking. Våre ansatte skal være og er stolte over å være en del av HH Fire Eater Norge´s team. Ved å sørge for positive utfordringer i arbeidsdagen, skal vi opprettholde fokuset på innovasjon blant våre ansatte.

Bedriftskultur

Hos HH Fire Eater tar vi bedriftskulturen på alvor. For oss handler det om å være nysgjerrig og litt gründer samtidig som vi ønsker å bygge ansatte som sørger for å signalisere trygghet i sine arbeidsprosesser. Dette er viktig for oss i alle ledd – også i rekrutteringsprosesser. Det er en selvfølge i alle prosesser å holde en åpen og ærlig dialog mellom partnere, kunder og hverandre.

Trygghet

Vi leverer trygghet, i form av brannslokkeanlegg. Viktigheten av at våre kunder og partnere stoler på oss, våre produkter og løsninger er avgjørende. Vår kompetanse, tilstedeværelse og kvalitet gir trygghet i valg av oss. Vi jobber bevisst åpent og ærlig for å levere korrekt løsning.

Vår filosofi

HH Fire Eater Norge fokuserer på å utvikle innovative brannvernprodukter for bedrifter.

Målet vårt er å tilby brannvernløsninger som beskytter menneskeliv, eiendom og miljø.

Viktige milepæler i Fire Eaters historie:

© Copyright - Fire Eater

Why Fire Eater?

Fight fire with Fire Eater

Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

How it works

How Inergen systems work in a data center

The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

Watch the video

Sustainability

From fireproof to future-proof

Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

Why Inergen?

Extinguish your risk

Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

Reasons for inergen fire protection in your data center

Quick and automated response time.
Rapid extinguish rate.
Proven and reliable technology.
No subsequent re-ignition.
Harmless to humans.
Automatic room shut-off system.
Zero damage to servers, data, and server racks.
Waterless system.
100% sustainable.
No clean up.
No downtime.