Effektiv brannsikring av batterier

Brannsikring av batterier med Inergen

Utbredelsen av batterier har økt kraftig de siste årene i takt med den grønne omstillingen. Med en energitetthet som er høyere enn i andre batterier, utgjør litiumbatterier en betydelig større brannfare.

Branner som involverer batterier er forbundet med høy risiko for eksplosjon, omfattende skader og giftige gasser. I verste fall kan brannen koste menneskeliv. Skulle det oppstå brann, er det en betydelig risiko for at den kommer ut av kontroll og dermed fører til store økonomiske tap.

Med Inergen kan vi hjelpe deg med å lage en effektiv løsning som er tilpasset dine behov og som gir deg trygghet i hverdagen.

FLEX Plejehjem Inergen Speditør

5 gode grunner til å bruke brannsikringen Inergen

 • Ekstremt følsomme detektorer fører til rask oppdagelse av brann.

 • Rask slukking – selv om batteriet er gjemt bort.

 • Stansing av gjentenning.

 • Etterlater ingen følgeskader på bygninger eller materialer.

 • Ufarlig for mennesker.

Inergen sikrer effektiv brannslokking og tidlig oppdagelse

Årsakene til brann i batterier kan ofte være en kortslutning, mangel på vedlikehold eller ekstrem varmeeksponering. Forskrifter for brannsikring av batterier er ennå ikke vedtatt, så det variere veldig hvordan dette håndteres.

Et Inergen-system er spesielt utformet for å reagere raskt og effektivt og for å håndtere branner der vann og kjemikalier ikke er løsningen.

Systemet kjennetegnes av de særlig følsomme detektorene som kan oppdage en brann før den utvikler seg. Dette gjør systemet spesielt egnet for branner som skyldes kortslutning eller ulming.

Inergen er en svært effektiv slokkingsmetode som kan trenge inn i hulrom, sirkulere gjennom stabler etc. der det for eksempel er vanskelig å komme til med vann.

Hvorfor bør du bruke Inergen til brannslokking?

Den slokker brannen raskt
Effektiv over lengre perioder
Ufarlig for materialer, mennesker og miljøet.
Forhindrer sekundære skader.

Slik slokker Inergen branner som involverer batterier

Et Inergen-system er utviklet for å reagere raskt på branner og gryende branner. Den raske responsen skyldes sensitive detektorer som er satt opp i rommet der batteriet er plassert. Så snart en brann oppdages, frigjøres Inergen via en rekke dyser. Disse reduserer oksygennivået i rommet tilstrekkelig til å slokke brannen og stanse gjentenning. Inergen er ufarlig for mennesker, så det er derfor trygt å oppholde seg i rommet.

MERK

Inergen kan ikke kontrollere «termisk rømling» i batterier.

Effektiv brannsikring av batterier

Download whitepaper

Inert Gas Fire Extinguishing Systems and Li-Ion Batteries.

In recent years, advancements in battery technology have taken significant leaps, resulting in batteries becoming considerably more powerful. This progress has highlighted the need for enhanced safety measures concerning fire incidents in areas where batteries are stored. Although various new battery types exist, Lithium-Ion (Li-Ion) batteries are currently the most prevalent type. This whitepaper will address the new powerful battery types collectively referred to as Li-Ion batteries.

Hvilke løsninger bør du velge for brannsikring av batterier?

I Fire Eater har vi et bredt utvalg spesialløsninger som gjør systemet vårt egnet for både små og store lokaler. Det er for eksempel mulig å plassere Inergen-sylindere i et separat rom hvis det ikke er nok plass der batteriet er plassert. Systemet kan også raskt og enkelt utvides for å dekke andre rom i bygget.

Motta uforpliktende rådgivning fra spesialister

Du kan få en uforpliktende gjennomgang av de spesifikke brannvernkravene dine og råd om hvilken løsning som er den beste for deg. Vi utarbeider også gjerne et tilbud til deg.

Bli kontaktet av en brannvernspesialist

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg så snart vi kan.

  * Vi behandler dataene dine internt og deler dem ikke med tredjeparter. Du kan når som helst be om å få dataene dine slettet. Se retningslinjene våre for personvern og informasjonskapsler i menyen under «Om HH Fire Eater»

  Kontakt oss i dag – ring oss på telefonnummer +47 51 41 97 10.

  Eller skriv til oss

  © Copyright - Fire Eater

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.