Brannvern av museer

Unngå følgeskader ved slokking med Inergen

Etter en brann i et museum kan utbedring av skadene være både dyre og tidkrevende, og utstillinger kan måtte stenges i kortere eller lengre perioder. I verste fall kan kulturhistorie og uerstattelige gjenstander gå tapt i flammene.

Brannårsakene varierer, fra for eksempel gamle elektriske installasjoner til kortslutning i belysningen. Brann oppstår også i forbindelse med større eller mindre ombygginger, renovering eller annet bygningsarbeid.

Brannsikring med Inergen gir optimal beskyttelse for museer. Det er både effektivt, helt uten følgeskader og kan monteres diskret.

5 gode grunner til å brannsikre med Inergen på museer

 • Tidlig deteksjon: Slukker vanligvis en brann på mindre enn 40 sekunder og kan trenge inn i skjulte hulrom der brann ofte sprer seg

 • Etterlater ingen følgeskader på bygninger, inventar eller verdisaker

 • Rask gjenåpning for besøkende

 • Skjult installasjon av systemet, (flasker kan lagres ute av syne, dyser kan skjules i taket) slik at det ikke forringer opplevelsen til besøkende

 • Ufarlig for mennesker – Inergen består av 100% naturgasser

Beskytt museet mot brann og følgeskader

Optimal beskyttelse av museer og kulturminner forutsetter en svært effektiv slokkemetode. Men det er minst like viktig å sikre at brannslokkingen ikke medfører følgeskader på utstillinger og museumsgjenstander.

Med et Inergen-system får du en løsning som typisk slukker en brann i løpet av bare 40 sekunder og forhindrer oppblussing. Du vil også spare tid og penger som ellers må brukes til å reparere skader fra for eksempel sprinkler-anlegg. Du oppnår med andre ord optimal beskyttelse av bygningen, inventaret og museumsgjenstandene.

Hvorfor bruke Inergen til brannslokking?

Slukker brannen raskt – typisk på bare 40 sekunder.
Ingen oppblussing senere. Brannen slokkes fullstendig.
Ufarlig for mennesker og materiell.
Forhindrer sekundær skade.

Slik fungerer Inergen i museer

Inergen slokker en brann helt uten bruk av vann eller kjemikalier. Når en detektor oppdager brann, frigjøres Inergen via en rekke dyser, og oksygennivået i rommet senkes tilstrekkelig til å slukke brannen. Samtidig er det trygt for personer å oppholde seg i rommet.

Et Inergen-system kan installeres med stor fleksibilitet og diskresjon, slik at det ikke forstyrrer det estetiske uttrykket eller opplevelsen til de besøkende. Dyser kan for eksempel plasseres under møbler, i vegger eller tak og males over. Likeledes kan rørene holdes helt ute av syne og sylinderbatteriet kan plasseres i rom som ikke er beregnet for publikum.

Hvilke løsninger bør du velge for brannsikring av et museum?

Fire Eater har utviklet et bredt utvalg produkter som gjør systemene våre spesielt egnet for museer. Et brannsikringssystem kan monteres så diskret at det verken forstyrrer opplevelsen av utstillingen eller kommer i konflikt med byggets arkitektur. Alle systemene tilpasses hvert enkelt bygg eller et spesifikt rom.

Vi har spesialister som gjerne gir uforpliktende råd Vi kan også gå gjennom brannvernkravene dine helt uforpliktende, og vi gir råd om hvilken løsning som passer for deg. Vi utarbeider også gjerne et tilbud til deg.

Bli kontaktet av en brannvernspesialist Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg så snart vi kan.

  * Vi behandler dataene dine internt og deler dem ikke med tredjeparter. Du kan når som helst be om å få dataene dine slettet. Se retningslinjene våre for personvern og informasjonskapsler i menyen under «Om HH Fire Eater»

  Se hvordan andre bedrifter har brannsikret med Inergen

  Takket være vår løsning er ikke brannvern noe vi trenger å tenke på daglig. Det er en stor lettelse når man har ansvar for den utrolige kulturarven som Storm Ps verker utgjør, og for de verdifulle verkene vi har til låns.

  Kontakt oss i dag – Ring tlf. +47 51 41 97 10

  Eller skriv til oss

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.