Personsikker brandslukning til søs. En forsikring dækker ikke alt

En forsikring dækker ikke alt

Hvert år registreres der ca. 60.000 brande i erhvervslivet i Danmark. En brand kan få fatale følger for en virksomhed, men mange føler sig trygge, fordi de har tegnet en brandforsikring. Det viser sig imidlertid ofte at være en falsk tryghed.

Realiteten er, ifølge brancheorganisationen Forsikring og Pension, at hver fjerde virksomhed, der har haft omkostninger på mere end fem mio. kroner efter en brand, lukker.

En forsikring dækker nemlig ikke driftsforstyrrelser eller nedetid. Og hvis den periode, virksomheden ikke er oppe at køre som normalt, er for lang, risikerer man, at kunderne finder en ny leverandør og medarbejderne en ny arbejdsplads. Dét kan påvirke virksomhedens konkurrenceevne længe efter, at skaden er sket – og i værste fald betyde, at den må lukke.

En forsikring dækker ikke alt