Personsikker brandslukning til søs

Forsikringen dekker ikke alt

Hvert år registreres det hundretusenvis av branner i bedrifter over hele verden. En brann kan få fatale konsekvenser for en bedrift, men mange føler seg trygge fordi de har tegnet en brannforsikring. Dette viser seg imidlertid ofte å være en falsk trygghet.

Realiteten er at mange bedrifter som sitter med store kostnader i etterkant av en brann, må stenge.

Forsikringen dekker ikke driftsforstyrrelser eller nedetid, og dersom nedetiden for bedriften blir for lang, er det en risiko for at kundene finner en ny leverandør og de ansatte en ny arbeidsgiver. Dette kan påvirke bedriftens konkurranseevne lenge etter at skaden er gjort – og i verste fall føre til nedlegging.