Personsikker brandslukning til søs Miljøsikker brandslukning uden PFAS

Miljøsikker brandslukning uden PFAS eller andre
sundhedsskadelige stoffer

PFAS bliver stadig brugt i forbindelse med brandslukningmidler, selv om der findes alternativer, som hverken er sundhedsskadelige eller miljøbelastende. Fire Eaters moderne “state of the art” Inergen-løsning er uden PFAS eller andre syntetiske kemiske stoffer – og helt ufarlig for mennesker, dyr og miljø.