Personsikker brandslukning til søs - Environmentally safe fire extinguishing without PFAS