Sikkerhed er omdrejningspunktet i alle vores valg – også når det gælder brandsikring

IT udgør en vital del af den daglige drift i Københavns Lufthavn, der har valgt Inergen® fra Fire Eater til at brandsikre kritiske IT- og teknikrum for at undgå forstyrrelser i driften.

Københavns lufthavn er Nordeuropas største og vigtigste HUB for flytrafik til hele verden.  Lufthavnen har et højt niveau af sikkerhed, både når det gælder beskyttelse af personer og værdier – og ikke mindst i sikringen af den daglige drift med alt fra bygninger og banelys til IT.

Brandsikring af vitale IT- og teknik rum

I dag bliver 72 rum med IT og teknik beskyttet med Inergen og flere rum er på vej. Det kommer hele tiden ny IT til, og derfor bliver der med jævne mellemrum foretaget ændringer i infrastrukturen, som udvider antallet af teknikrum.

”Lufthavnen udvikler sig hele tiden, og når vi anlægger et nyt teknikrum, bliver der foretaget en nøje vurdering af, om rummets funktion er så kritisk, at en brand vil kunne medføre uacceptabel nedetid på kritiske systemer. Hvis det er tilfældet, bliver rummet brandsikret”, siger Helene Mai Anisimov, Fire Safety Manager i Københavns Lufthavn.

Inergen i Københavns Lufthavn