Brandsikring af kraftvarmeværk

ON’s Kemsley kombinerede varme- og kraftværk (CHP) anvende Inergen som brandslukningssystemer for at sikrer deres kritisk infrastruktur.