Exhibitions

Exhibition overview

Where to meet Fire Eater

 • The Middle East
  16-18 January 2024
  Exhibition: Intersec

  Where: Dubai

 • USA
  23 - 27 February 2024
  Exhibition: FSSA

  Where: USA

 • UK
  6 - 7 March 2024
  Exhibition: Data Center World

  Where: UK

 • Denmark
  3 - 4 April 2024
  Exhibition: Danske Risikorådgivere Årskonference

  Where: Nyborg Strand

 • UK
  30 April - 2 May 2024
  Exhibition: The Fire Safety Event

  Where: Birmingham

 • Germany
  22 - 23 May 2024
  Exhibition: Data Center World

  Where: Frankfurt

 • Sweden
  18 - 19 June 2024
  Exhibition: Nordic Fire and Safety Days

  Where: Lund

 • USA
  17 - 19 June 2024
  Exhibition: NFPA USA Florida

  Where: Orlando

 • Germany
  26 - 27 June 2024
  Exhibition: FeuerTrutz

  Where: Nürenberg

 • Germany
  17 - 20 September 2024
  Exhibition: Security Essen

  Where: Essen

 • The Middle East
  1 - 3 October 2024
  Exhibition: Intersec

  Where: Saudi Arabia

 • Sweden
  22 - 24 October 2024
  Exhibition: Skydd

  Where: Stockholm

 • UK
  16 - 17 November 2024
  Exhibition: London Build

  Where: UK

 • UK
  2 - 4 December 2024
  Exhibition: FIREX

  Where: London

 • Germany
  4 - 5 December 2024
  Exhibition: VdS-FireSafty

  Where: Cologne

Exhibition overview

Where to meet Fire Eater


The Middle East
16-18 January 2024
Exhibition: Intersec
Where: DubaiUSA
23 – 27 February 2024
Exhibition: FSSA
Where: USAUK
6 – 7 March 2024
Exhibition: Data Center World
Where: UKDenmark
3 – 4 April 2024
Exhibition: Danske Risikorådgivere Årskonference
Where: Nyborg StrandUK
30 April – 2 May 2024
Exhibition: The Fire Safety Event
Where: BirminghamGermany
22 – 23 May 2024
Exhibition: Data Center World
Where: FrankfurtSweden
18 – 19 June 2024
Exhibition: Nordic Fire and Safety Days
Where: LundUSA
17 – 19 June 2024
Exhibition: NFPA USA Florida
Where: OrlandoGermany
26 – 27 June 2024
Exhibition: FeuerTrutz
Where: NürenbergGermany
17 – 20 September 2024
Exhibition: Security Essen
Where: EssenThe Middle East
1 – 3 October 2024
Exhibition: Intersec
Where: Saudi ArabiaSweden
22 – 24 October 2024
Exhibition: Skydd
Where: StockholmUK
20 – 21 November 2024
Exhibition: London Build
Where: UKUK
2 – 4 December 2024
Exhibition: FIREX
Where: LondonGermany
4 – 5 December 2024
Exhibition: VdS-FireSafty
Where: Cologne

© Copyright - Fire Eater

Hvorfor Fire Eater?

Bekæmp ilden med Fire Eater

Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

 

Bæredygtighed

Fra brandsikker til fremtidssikret

Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

 

Hvorfor Inergen?

Extinguish your risk

Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

Hurtig og automatiseret responstid.
Hurtig slukningshastighed.
Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
Ingen efterfølgende genantændelse.
Harmløs for mennesker.
Automatisk rumspærringssystem.
Ingen skader på servere, data og serverracks.
Vandløst system.
100% bæredygtig.
Ingen oprydning.
Ingen nedetid.

Why Fire Eater?

Fight fire with Fire Eater

Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

How it works

How Inergen systems work in a data center

The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

Watch the video

Sustainability

From fireproof to future-proof

Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

Why Inergen?

Extinguish your risk

Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

Reasons for inergen fire protection in your data center

Quick and automated response time.
Rapid extinguish rate.
Proven and reliable technology.
No subsequent re-ignition.
Harmless to humans.
Automatic room shut-off system.
Zero damage to servers, data, and server racks.
Waterless system.
100% sustainable.
No clean up.
No downtime.