Personsikker brandslukning til søs

En brand om bord på et skib hører til blandt de værste scenarier, der kan opstå til søs. Det kan medføre store konsekvenser både i det økonomiske og ikke mindst klimamæssige regnskab. Og værst af alt kan det medføre tab af menneskeliv. Hovedparten af de danske maritime fartøjer benytter i dag CO2-anlæg som brandslukning på deres skibe. CO2-anlæggene slukker ilden, men løsningen er farlig for mennesker og kan derfor skabe nogle kritiske situationer til søs. Dansk brandslukningssystem, som er personsikkert, kan redde menneskeliv og sikre hurtig indsats, men er endnu ikke særligt udbredt i det danske maritime landskab.

Personsikker brandslukning til søs

Danske maritime fartøjer benytter CO2-anlæg

En CO2 brandslukningsløsning er farlig for mennesker. CO2-anlæggerne slukker ilden, men gassen, som er i anlæggene, er farlig for mennesker. Det gør, at de sikkerhedsmæssige kommandoveje ved en brand om bord tager tid, da man skal sikre, at der ikke er mennesker i rummet, før CO2-anlægget bliver affyret.

Inergen er ufarligt for mennesker

Der er et alternativ til de CO2-anlæg, som benyttes i dag – det dansk producerede brandsluningsanlæg ”Inergen”. Inergen slukker ilden lige så effektivt som CO2 anlæggene, mens det samtidig er ufarligt for mennesker. Inergen er klimaneutral og kan udløses automatisk, hvis der opstår en brand i fx et maskinrum. Inergen slukker branden ved at sænke iltniveauet i det beskyttede område. Det lave iltniveau kvæler ilden, før den udvikler sig. Samtidig er løsningen helt uskadeligt for de mennesker der opholder sig i et rum, hvor et Inergen-anlæg bliver aktiveret. Nogle vil måske opleve, at de trækker vejret lidt dybere, end de plejer at gøre. Det skyldes, at hjernen gerne vil have den samme mængde ilt, som før anlægget blev aktiveret og iltniveauet sænket. Det sker helt automatisk og de fleste mærker slet ikke, at det sker.