Brandsikring – uden forstyrrelser i driften

Det stiller særlige krav, når et lager med brandfarlige væsker skal sikres mod brand.

DLG valgte Fire Eaters Inergen®-løsning, som var den mest effektive og økonomiske slukningsmetode. Samtidig kunne løsningen bidrage til at minimere forstyrrelser i driften i tilfælde af brand i det nyopførte logistikcenter.

Brandsikring af brandfarlige væsker

Sprinklervæske og fluegift er blandt de brandfarlige væsker, der i dag opbevares i op til otte meters højde i det 3.600 m3 store lager hos DLG i Taulov. Væskerne er desinfektionsprodukter, der anvendes i landbruget til rengøring af f.eks. stalde og malkeanlæg.

Da logistikcenteret skulle opføres, var det et krav fra brandmyndighedernes side, at væskerne skulle opbevares i et aflukket rum, som blev brandsikret. En eventuel brand ville kunne brede sig hurtigt til det 28.000 m2 store hovedlager, der bl.a. opbevarer korn og træpiller.

brandfarlige væsker Inergen