Brannbeskyttelse – uten driftsforstyrrelser

Det stiller spesielle krav når et lager med brennbare væsker skal sikres mot brann.

DLG valgte Fire Eaters Inergen®-løsning, som var den mest effektive og økonomiske slokkemetoden. Samtidig vil løsningen kunne bidra til å minimere driftsforstyrrelser ved brann i det nybygde logistikksenteret.

Brannbeskyttelse av brennbare væsker

Sprinklervæske og insektgift er blant de brennbare væskene som i dag lagres i opptil åtte meters høyde i det 3600 m3 store lageret hos DLG i Taulov. Væskene er desinfiserende produkter som brukes i landbruket til rengjøring av f.eks. staller og fjøs.

Da det nye logistikksenteret skulle bygges, var det et krav fra brannmyndighetene at væskene skulle oppbevares i et lukket og brannsikret rom. En eventuell brann kan raskt spre seg til det 28.000 m2 store hovedlageret, som oppbevarer blant annet korn og trepellets.