Fortidens erfaringer sikrer fremtidig forskning

Når kulturelle værdier brænder, er det ikke blot de enkelte genstande eller bygningsværker, der går tabt, det er også en del af vores fælles historie og selvforståelse. Det er man meget bevidst om på Sorø Akademis forskningsbibliotek.

I 1813 brændte den gamle hovedbygning på akademiet og alle bibliotekets 10.000 bind forsvandt i flammerne, blandt dem Holbergs private bibliotek og førsteudgaverne af hans værker.

I dag er Holberg-samlingen genskabt ved indkøb og donationer fra bogsamlere, og biblioteket rummer nu mere end 100.000 værker, breve og en lange række andre uerstattelige dokumenter.

Sikring af uvurderlige værker

Branden har betydet, at man i dag sikrer biblioteket med fokus på både mennesker, inventar og værker. Biblioteket består af et forskningsbibliotek med offentlig adgang, hvor bøgerne står fremme, et bibliotek med studierelevant materiale for skolens elever, samt to sikrede rum hvor de mest værdifulde værker opbevares. Skulle det værst tænkelige ske, at der opstår brand i et af de sikrede rum, sørger Fire Eaters brandslukningsanlæg for, at ilden kvæles i løbet af sekunder. Samtidig er der ilt nok til, at man kan trække vejret, så der hverken sker skade på værkerne eller de mennesker, der eventuelt måtte opholde sig i rummet.

Dermed er Stiftelsen Sorø Akademi med til at sikre, at disse uvurderlige værker også fremover vil stå til rådighed for studerende og forskere.

FIRE EATER Sorø Akademi