Brandslukning uden vand – sikrer kulturarven for eftertiden

Brandslukning med vand kan have store konsekvenser for bevaringsværdige bygninger og inventar. Netop dette ville ejerne af den norske herregård Fossesholm undgå og de valgte derfor Fire Eaters løsning til brandsikring. Samtidig skulle løsningen være effektiv og diskret, så gæsternes oplevelse af bygningen ikke blev forstyrret.

I Norge har staten lavet en national forebyggelsesstrategi med en særlig indsats rettet mod bevaringen af landets kulturarv. De skærpede krav var årsagen til, at Fossesholm Herregård i 2015 begyndte at undersøge markedet for løsninger til brandsikring.

Effektiv og diskret brandsikring

Fossesholm Herregård er en trækonstruktion, hvor en eventuel brand hurtigt ville kunne brede sig. Samtidig er stedet et levende miljø med arrangementer, udstillinger og koncerter. Derfor var det vigtigt at finde en løsning, der både kunne slukke en evt. brand hurtigt og samtidig var diskret, så besøgende fortsat kunne opleve de smukke rum uden forstyrrende installationer.

Fosseholm inergen brandsikring