Storm P. Museum

Satire og store ambitioner

Storm P. Museet er et lille museum med en stor samling og lige så store ambitioner. Både når det handler om formidling af Storm P.’s værker og den nutidskunst, der tager udgangspunkt i humor og satire.

Storm P. Museet har til huse i en fredet bygning ved Frederiksberg Runddel i København. En større renovering i 2011-12 bragte sikringen og brandsikringen af den gamle bygning op på et niveau, som gør det muligt for museet at lave særudstillinger med indlånte værker.

Storm P. Museet har valgt en brandsikringsløsning fra Fire Eater, fordi den kunne installeres i bygningen uden større indgreb. Den indledende research viste, at et traditionelt sprinkleranlæg havde krævet en større ombygning af det fredede hus, samt afstedkommet uoprettelig vandskade ved en eventuelt brand.