Brannslokking uten vann – sikring av kulturminner for ettertiden

Brannslokking med vann kan få store konsekvenser for bevaringsverdige bygninger og innbo. Slike konsekvenser var nettopp det eierne av den norske herregården Fossesholm ønsket å unngå. Derfor valgte de Fire Eaters løsning for brannsikring. Dessuten måtte løsningen være like diskret som effektiv slik at gjestenes opplevelse av bygget ikke skulle forstyrres.

I Norge har staten utarbeidet en nasjonal forebyggingsstrategi, særlig rettet mot å bevare landets kulturarv. De strenge kravene var årsaken til at Fossesholm Herregård allerede i 2015 begynte å undersøke markedet for løsninger for brannsikring.

Effektiv og diskret brannsikring

Fossesholm Herregård er en gammel trekonstruksjon der en brann raskt kan spre seg. Samtidig er det et levende miljø med arrangementer, utstillinger og konserter. Derfor var det viktig å finne en løsning som både kunne stanse en brann raskt og samtidig var så diskret til at de besøkende kunne fortsette å oppleve byggets vakre rom uten å bli forstyrret av synlige installasjoner for brannslokking.

Fosseholm inergen brandsikring - Fosseholm Manor