Tidligere erfaringer sikrer fremtidig forskning

Når kulturelle verdier går tapt i en brann, mister vi mye mer enn bare de enkelte gjenstandene eller bygningene – vi mister også en del av vår felles historie og identitet. Dette vet forskningsbiblioteket på Sorø Akademi altfor godt.

I 1813 brant hovedbygningen ned til grunnen og bibliotekets 10 000 bind, deriblant privatbiblioteket til den danske forfatteren Ludvig Holberg og en unik samling av de første utgavene av verkene hans.

Holberg-samlingen er i stor grad gjenskapt gjennom kjøp og donasjoner fra ulike boksamlere, og biblioteket har nå mer enn 100 000 bind, brev og en rekke andre uerstattelige dokumenter.

Sikring av uvurderlige verk

På grunn av brannen er det nå sterkt fokus på å beskytte både mennesker, bøker og bygninger. Akademiets bibliotek består av et offentlig tilgjengelig forskningsbibliotek med utstilte bøker, et studentbibliotek med studierelevant materiale og to sikrede rom hvor de mest verdifulle verkene oppbevares. I det usannsynlige tilfellet av brann i et av de sikrede rommene, kan Fire Eater-systemet kvele brannen i løpet av sekunder, samtidig som systemet etterlater tilstrekkelig med oksygen til mennesker som tilfeldigvis oppholder seg i rommet.

På denne måten sørger Sorø Akademi for at den uvurderlige samlingen vil være tilgjengelig for studenter og forskere også i fremtiden.