Alt dreier som om sikkerhet i valgene vi gjør – også når det gjelder brannsikring

IT utgjør en viktig del av den daglige driften på København Lufthavn, og vi har valgt Inergen® fra Fire Eater for å brannsikre kritiske IT-anlegg og tekniske rom for unngå forstyrrelser i driften. København lufthavn er Nord-Europas største og viktigste HUB for flytrafikk til hele verden. Flyplassen har et høyt sikkerhetsnivå, både når det gjelder beskyttelse av personer og verdier – og ikke minst i sikring av den daglige driften med alt fra bygninger og lys på rullebanene til IT.

Brannbeskyttelse av viktige IT- og tekniske rom

I dag er 72 rom med IT og teknologi beskyttet med Inergen, og det vil bli flere. Ny IT kommer til hele tiden, noe som resulterer i endringer i infrastruktur og utvidelse av antall tekniske rom.

“Flyplassen er i stadig utvikling, og når vi bygger et nytt teknisk rom, vurderer vi nøye om funksjonen til rommet er så avgjørende at en brann kan føre til uakseptabel nedetid på kritiske systemer. Hvis det er tilfelle, vil rommet bli brannsikret”, sier Helene Mai Anisimov, brannsikkerhetssjef ved Københavns lufthavn.

Inergen i Københavns Lufthavn